close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WYDARZENIA POLONIJNE

 • 11 kwietnia 2016

  Pierwszoklasiści z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Rzymie złożyli w sobotę 9 kwietnia br. uroczyste ślubowanie i zostali pasowani na pełnoprawnych uczniów Szkoły.

  Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. odprawioną przez Duszpasterza Szkoły ks. Sebastiana Sosnowskiego TChr w kościele św. Stanisława B.M. w Rzymie. W tym szczególnie ważnym dla Polonii rzymskiej miejscu zabrzmiały już po raz kolejny słowa uczniowskiej przysięgi. Dzieci zobowiązały się m. in. do szanowania kultury i tradycji narodowej oraz dbania o dobre imię Polski.

  W drugiej części spotkania zorganizowanej w Auli Jana Pawła II uczniowie zaprezentowali program artystyczny przygotowany pod kierunkiem p. Joanny Chojnackiej i p. Julity Pawelec. „Podróżując autostopem” przez Polskę – recytując wiersze, tańcząc i śpiewając piosenki, ukazali zebranym gościom piękno i bogactwo kulturowe naszego ojczystego kraju. Na koniec zostali pasowani na uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej w Rzymie. Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki przygotowane przez rodziców.

  W tym ważnym dla pierwszoklasistów wydarzeniu uczestniczyli ich starsi koledzy, rodzice i nauczyciele oraz przybyli goście, wśród których był obecny zastępca Kierownika Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rzymie Konsul Michał Drożniewski.

  Święto Pierwszoklasistów zakończyło się poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców uczniów klas pierwszych.

  1_pasowanie
  2_pasowanie
  3_pasowanie
  4_pasowanie
  5_pasowanie
  6_pasowanie
  8_pasowanie

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: