close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AMBASADOR

 • Pan Tomasz MŁYNARSKI, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Republice Francuskiej i Księstwie Monako

   

  Ambasador Młynarski ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2005 roku obronił rozprawę doktorską na temat stanowiska Francji wobec reformy instytucjonalnej i poszerzenia Unii Europejskiej w latach 1996-2004, a następnie – w 2014 roku – uzyskał habilitację na podstawie monografii pt. "Francja w procesie uwspólnotowienia bezpieczeństwa energetycznego i polityki klimatycznej UE".

   

  Jest profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej INPiSM UJ, zajmującym się problematyką współczesnych stosunków i bezpieczeństwa międzynarodowego, integracji europejskiej oraz polityką zagraniczną Francji. Jest autorem sześciu monografii i licznych artykułów naukowych m.in. na temat polityki europejskiej Francji, stanowiska Francji wobec uwspólnotowienia polityki energetycznej UE, zagadnień bezpieczeństwa energetycznego i klimatycznego.

   

  Był stypendystą Instytutu Nauk Politycznych w Rennes i Paryżu oraz Uniwersytetu Sorbony. Prowadził wykłady gościnne na uniwersytetach we Francji, Niemczech, Irlandii i Węgrzech.

   

  Jest członkiem wielu organizacji akademickich. Działał także w licznych stowarzyszeniach m.in. w Polskim Towarzystwie Studiów Międzynarodowych i European International Studies Association.

   

  Posiada doświadczenie w administracji publicznej – pełnił między innymi funkcję zastępcy dyrektora Biura Dyrektora Generalnego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim – a także w zarządzaniu firmą.

   

  Jest żonaty, ma troje dzieci. Zna języki francuski i angielski.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: