close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • DYŻURY KONSULA POZA SIEDZIBĄ URZĘDU

 • Uprzejmie informujemy, że w najbliższym czasie nie są planowane kolejne dyżury. Jeśli pojawi się w II połowie 2019 r. możliwość zorganizowania kolejnej tury dyżurów konsularnych, informacja o tym zostanie umieszczona na niniejszej stronie.

   

   

  Prosimy o dokładne zapoznanie się z informacjami na niniejszej stronie.

   

   

  UWAGA:

   

  • PODCZAS DYŻURÓW PRZYJMOWANE BĘDĄ JEDYNIE WNIOSKI O WYROBIENIE PASZPORTÓW DLA DZIECI DO 13-go ROKU ŻYCIA ORAZ OD OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH LUB CIĘŻKO CHORYCH (które z uwagi na stopień niepełnosprawności i/lub stan zdrowia nie mogą przyjechać do Oslo  - wymagane jest przedstawienie zaświadczenia),
  • OBOWIĄZUJĄ ZAPISY NA WIZYTY PODCZAS DYŻURÓW,
  • OSOBY NIE SPEŁNIAJĄCE KRYTERIÓW OPISANYCH PONIŻEJ NIE BĘDĄ MOGŁY BYĆ OBSŁUŻONE.

   

  Z uwagi na ograniczone możliwości, w ramach danego dyżuru będą mogły być obsłużone jedynie osoby zapisane na wizytę oraz posiadające komplet dokumentów wraz z kopiami WSZYSYKICH przedkładanych dokumentów (także paszportów i dowodów osobistych swoich i dzieci).

  Osoby nie zapisane na wizytę, nie będą mogły być obsłużone w ramach danego dyżuru.

   

  Bardzo prosimy o przybycie ok. 10-15 minut przed umówioną wizytą oraz wypełnienie dostępnych w miejscu dyżuru: wniosków paszportowych, formularza wysłania paszportu oraz zaadresowania koperty.

   

  Link do strony zapisów: https://www.e-konsulat.gov.pl/

   

   

  Podczas dyżurów przyjmowane będą jedynie wnioski o wyrobienie paszportów dla dzieci do 13-go roku życia.

  Wnioski dla dzieci powyżej 13-go roku życia i od osób pełnoletnich będą przyjmowane w trakcie dyżuru tylko w wyjątkowych i udokumentowanych sytuacjach, których interesant nie mógł i nie był w stanie przewidzieć (np. pogrzeb członka najbliższej rodziny – należy okazać akt zgonu, nagła ciężka choroba zagrażająca życiu – należy okazać zaświadczenie lekarskie, itp.) oraz od osób niepełnosprawnych lub ciężko chorych, które z uwagi na stopień niepełnosprawności i/lub stan zdrowia nie mogą przyjechać do Oslo (należy okazać dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności uniemożliwiający lub bardzo utrudniający podróż do Oslo i/lub zaświadczenie lekarskie wykluczające podróż z uwagi na stan zdrowia).  

   

   

  Podczas dyżuru obsługiwane będą jedynie osoby, które spełnią łącznie następujące wymogi:

  spełniają powyższe kryteria, zarejestrowały się w systemie e-konsulat, okażą potwierdzenie zapisania się na wizytę na dany dzień i godzinę, przedłożą wydruk potwierdzenia wniesienia opłaty konsularnej, przedłożą komplet dokumentów wraz z kopiami przedkładanych wszystkich niezbędnych dokumentów, nie spóźnią się.

   

   

  • W celu zapisania się na wizytę podczas dyżuru konsularnego i złożenia w jej trakcie wniosku paszportowego należy dokonać elektronicznej rezerwacji wizyty w systemie e-konsulat (link: https://www.e-konsulat.gov.pl/ ) wybierając: kraj Norwegia, placówka Oslo, następnie po wyświetleniu strony usługę "Sprawy paszportowe" oraz właściwą lokalizację dyżuru (miasto, w którym chcą się Państwo zapisać na dyżur). W sekcji Rejestracja formularza w polu "Chcę zarezerwować termin dla" należy wybrać taką liczbę, ile wniosków będzie składanych (dla ilu dzieci/osób).

   

  • Dokładny adres miejsca dyżuru znajdą Państwo poniżej.
  • Osoby, które się spóźnią zostaną obsłużone tylko jeśli inna osoba zapisana na późniejszy termin nie przyjdzie na umówione spotkanie.  
  • Po zarejestrowaniu formularza wizyty należy pobrać i wydrukować potwierdzenie.
  • Na spotkanie prosimy przybyć 10-15 minut przed wyznaczoną godziną i bez oczekiwania w kolejce pobrać wniosek paszportowy oraz formularz odesłania dokumentów wraz z kopertą, a następnie wypełnić je pismem naśladującym druk.
  • Przed przybyciem na spotkanie należy zrobić kopie wszystkich dokumentów (tj. m.in.: aktów urodzenia, aktów małżeństwa, paszportów i/lub dowodów osobistych swoich i dzieci, itp.). Prosimy dokładnie zapoznać się na stronie internetowej Wydziału Konsularnego z informacjami i wymaganymi dokumentami dotyczącymi spraw paszportowych.
  • Oryginały dokumentów należy okazać w czasie spotkania, natomiast kopie wszystkich dokumentów należy dołączyć do wniosku, gdyż podczas dyżuru konsul może nie mieć możliwości wykonania kopii przedkładanych dokumentów.
  • Do wniosku paszportowego należy dołączyć wydruk potwierdzenia dokonania przelewu opłaty konsularnej na konto Wydziału Konsularnego:

  Numer rachunku:      9001.23.06198

  Właściciel:                   Republikken Polens Ambassade

  IBAN:                            NO8090012306198

  SWIFT/BIC:                SHEDNO22

  Bank:                            SpareBank1 Oslo Akershus

                                         Youngstorget 5, 0181 Oslo

  W polu Treść (tytuł przelewu) należy podać: Nazwisko i Imię z dopiskiem Oplata paszportowa

   

   

  Przykładowe opłaty:

   

  • pierwszy paszport tymczasowy dla dziecka urodzonego w Norwegii – 454 NOK (289 NOK + 165 NOK za odesłanie dokumentu),
  • paszport biometryczny dla dziecka do 13-go roku życia – 502 NOK (337 NOK + 165 NOK za odesłanie dokumentów),
  • paszport biometryczny dla dziecka do 13-go roku życia + paszport tymczasowy na czas oczekiwania – 812 NOK (337 NOK + 145 NOK + 2 x 165 NOK za odesłanie dokumentów),
  • paszport biometryczny dla dziecka powyżej 13-go roku życia + paszport tymczasowy na czas oczekiwania – 694 NOK (529 NOK + 165 NOK za odesłanie dokumentów),
  • paszport biometryczny dla dziecka powyżej 13-go roku życia + paszport tymczasowy na czas oczekiwania – 1004 NOK (529 NOK + 145 NOK + 2 x 165 NOK za odesłanie dokumentów),
  • paszport biometryczny dla osoby pełnoletniej – 1223 NOK (1058 NOK + 165 NOK za odesłanie dokumentów),
  • paszport biometryczny dla osoby pełnoletniej + paszport tymczasowy na czas oczekiwania – 1533 NOK (1058 NOK + 145 NOK + 2 x 165 NOK za odesłanie dokumentów).

   

   

  UWAGA:

  Z uwagi na ograniczone możliwości, osoby nie zapisane na wizytę, nie posiadające kopii WSZYSYKICH przedkładanych dokumentów, nie posiadające zdjęcia oraz nie posiadające wydruku (lub kopii) potwierdzenia dokonania przelewu opłaty konsularnej nie będą mogły być obsłużone w ramach danego dyżuru.

  Link do strony zapisów: https://www.e-konsulat.gov.pl/

   

   

   

  STAVANGER

  Dyżur konsularny odbył się w dniach:

  - 11 kwietnia 2019 r. w godz.: 11:00-13:00 oraz 13:30-17:30,

  - 12 kwietnia 2019 r. w godz.: 9:30-13:00 oraz 13:30-16:00.

  w siedzibie biura RP Konsulting AS pod adresem:

   

  Heiamyrå 16A

  4033 Stavanger 

   

  Mapkę lokalizacji można znaleźć klikając na link.

   

   

   

  BERGEN

  Dyżur konsularny odbył się w dniach:

  - 28 marca 2019 r. w godz.: 11:00-13:00 oraz 13:30-17:30,

  - 29 marca 2019 r. w godz.: 9:00-13:00 oraz 14:00-16:00.

  w sali parafialnej pod adresem:

   

  Nylandsveien 26 B

  5039 Bergen

   

  Mapkę lokalizacji można znaleźć klikając na link.

   

   

   

  TRONDHEIM

  Dyżur konsularny odbył się w dniach:

  - 21 marca 2019 r. w godz.: 9:00-13:00 oraz 14:00-16:00,

  - 22 marca 2019 r. w godz.: 9:00-12:00 oraz 13:00-15:00.

  w siedzibie Konsula Honorowego RP w Trondheim pod adresem:

   

  Dyre Halses gate 1A, 3 piętro (domofon "Deloitte")

  7014 Trondheim

   

  Mapkę lokalizacji można znaleźć klikając na link.

   

   

   

  TROMSØ

  Dyżur konsularny odbył się w dniu:

  - 5 kwietnia 2019 r. w godz.: 9:00-13:00 oraz 14:00-16:00,

   

  w sali parafialnej (pomiędzy biskupstwem, a kościołem) pod adresem:

   

  Storgata 94

  9008 Tromsø

   

  Mapkę lokalizacji można znaleźć klikając na link.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: