close

 •  
   
 • O SIECI RODM

 •                              

   

   
   
   
   
  RODM - KOORDYNATOREM, INICJATOREM I ANIMATOREM DZIAŁAŃ MIĘDZYNARODOWYCH W REGIONIE
   
   
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych w wyniku ogłoszonego konkursu na realizację zadania publicznego „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej – 2013” wybrało podmioty, które utworzą i poprowadzą Regionalne Ośrodki Debaty Międzynarodowej.
   
  Głównym celem działalności sieci Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej jest przybliżenie obywatelom polskiej polityki zagranicznej oraz wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, samorządem i organizacjami pozarządowymi.
   
  Cel ten realizowany jest poprzez:
   
  • animowanie i inicjowanie w regionie działań z zakresu współpracy międzynarodowej;
  • koordynowanie inicjatyw podejmowanych w regionach przez instytucje publiczne i organizacje pozarządowe z zakresu polityki zagranicznej;
  • gromadzenie materiałów, baz danych, opracowań z tego zakresu;
  • zbieranie i aktualizowanie informacji o podmiotach realizujących w regionach działania z zakresu polityki zagranicznej;
  • prowadzenia działalności informacyjnej i edukacyjnej dla społeczności regionu w kwestiach dotyczących UE i polskiej polityki zagranicznej;
  • prowadzenie ośrodka, w którym będą udostępniane materiały, opracowania i publikacje o tematyce związanej z polską polityką zagraniczną, a konsultanci będą udzielać informacji na tematy związane z polską polityką zagraniczną, w tym dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej oraz członkostwa Polski w UE.
   
   
   
  • Referat ds. rozwoju Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej

   w Departamencie Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej

   Ministerstwa Spraw Zagranicznych (kontakt: siec@msz.gov.pl)

    

    

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: