close

 •  
   
 • O SIECI RODM

 •  

  Przybliżenie obywatelom polskiej polityki zagranicznej oraz wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, samorządem i organizacjami pozarządowymi będzie głównym celem działalności Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej wybranych w konkursie Ministra Spraw Zagranicznych.

   

  Ośrodki będą odpowiedzialne za animowanie i inicjowanie w regionie spotkań, debat i innych wydarzeń z udziałem przedstawicieli najważniejszych instytucji, organizacji i ośrodków analityczno-badawczych. Spotkania oraz debaty staną się okazją do dyskusji na temat funkcjonowania polskiej polityki zagranicznej w kontekście regionalnym. Umożliwią one również partnerom regionalnym wyrażenie opinii na temat oczekiwań w zakresie wsparcia przez MSZ ich działań o charakterze międzynarodowym.

   

  W bieżącym roku realizowane działania w głównej mierze nawiązywać będą tematycznie do 10. rocznicy członkostwa Polski w UE oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego.

   

  W regionie nie zabraknie też inicjatyw  odnoszących się do:

   

  • doświadczeń polskiej transformacji politycznej, gospodarczej i społecznej wynikających z kluczowych wydarzeń z najnowszej historii Polski, tzn.:

  - 25 lat przemian demokratycznych rozpoczętych w 1989 r.,

  - 15 lat członkostwa Polski w NATO;

   

  • rozwijania współpracy dwu- i wielostronnej pomiędzy regionami, w szczególności z państwami:

  - Grupy Wyszehradzkiej,

  - regionu Morza Bałtyckiego,

  - Partnerstwa Wschodniego,

  - Turcją, w kontekście 600-lecia nawiązania z tym krajem stosunków dyplomatycznych,

  - Indiami, w kontekście 60-lecia nawiązania z tym krajem stosunków dyplomatycznych,

  - Rosją, w związku Rokiem Polsko-Rosyjskim w 2015 r.;

   

  • istotnych i aktualnych zagadnień będących przedmiotem szerokiej dyskusji, zarówno na arenie międzynarodowej, jak też w kraju, w tym:

  - procesu pogłębiania integracji europejskiej w odniesieniu do działań na rzecz przebudowy Unii Gospodarczo-              Walutowej,

  - polityki klimatycznej i alternatywnych źródeł energii;

   

  • wymiaru gospodarczego polskiej polityki zagranicznej - dyplomacji ekonomicznej, w tym: promocji wśród społeczności lokalnych instrumentów wsparcia ekspansji gospodarczej na rynkach zagranicznych (instrumenty dyplomacji ekonomicznej).

  Koordynacją pracy sieci w ramach MSZ zajmuje się Referat ds. rozwoju Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej w Departamencie Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej (kontakt: siec@msz.gov.pl).

   

   

  O SIECI RODM 2013 przeczytaj  >>

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: