close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPROWADZENIE DO POLSKI ZWŁOK LUB PROCHÓW

 •  

  W celu sprowadzenia do Polski zwłok lub szczątków (w tym szczątków powstałych ze spopielenia   zwłok) osoby zmarłej za granicą należy w pierwszej kolejności uzyskać:

  1. pozwolenie starosty lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce, w którym  zwłoki lub szczątki mają być pochowane, a następnie

  2. zaświadczenie polskiego konsula stwierdzające, że zwłoki i szczątki mogą być sprowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  POZWOLENIE STAROSTY lub PREZYDENTA MIASTA

  Pozwolenie starosta lub prezydent miasta wydaje na wniosek, na podstawie:

  - aktu zgonu lub innego dokumentu urzędowego stwierdzającego zgon,

  - dokumentu urzędowego stwierdzającego wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej - w przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon.

  Dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku tłumaczenia należy do wglądu przedstawić oryginały.

  Uwaga: W celu uzyskania szczegółowych informacji co do wymaganych dokumentów sugerujemy   bezpośredni kontakt z urzędem właściwym ze względu na planowane miejsce pochówku.

   

  ZAŚWIADCZENIE KONSULA

   

  Zaświadczenie konsul wydaje na wniosek (odręcznie napisany).

   

  DOKUMENTY WYMAGANE DO WYDANIA ZAŚWIADCZENIA KONSULA:

   

  ZAŚWIADCZENIE ZEZWALAJĄCE NA PRZEWÓZ ZWŁOK (trumna)

  1. pozwolenie wydane przez starostę lub prezydenta miasta,
  2. odpis aktu zgonu lub innego dokumentu stwierdzającego zgon,
  3. zezwolenie (Transit/Burial Permit) na wywiezienie zwłok poza terytorium właściwego stanu,
  4. zaświadczenie wydane przez dyrektora zakładu pogrzebowego stwierdzające, że zwłoki zostały odpowiednio przygotowane do przewozu, włożone do metalowej trumny, która została szczelnie zamknięta oraz że trumna nie zawiera niczego poza zwłokami.

   

  ZAŚWIADCZENIE ZEZWALAJĄCE NA PRZEWÓZ SZCZĄTKÓW LUDZKICH (urna)

  1. pozwolenie wydane przez starostę lub prezydenta miasta,
  2. odpis aktu zgonu lub innego dokumentu stwierdzającego zgon,
  3. świadectwo kremacji.

   

  Dokumenty przedkładane konsulowi nie wymagają tłumaczenia na język polski.

   

  Opłata konsularna za wydanie zaświadczenia zgodnie z tabelą opłat konsularnych.

   

  Z wnioskiem o wydanie pozwolenia jak również zaświadczenia może wystąpić osoba uprawniona

  do pochowania osoby zmarłej zgodnie z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych lub osoba przez

  nią upoważniona (np. pracownik zakładu pogrzebowego).

   

  Osoby uprawnione z mocy ustawy to najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:

  - pozostały małżonek(ka);

  - krewni zstępni;

  - krewni wstępni;

  - krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa;

  - powinowaci w linii prostej do 1 stopnia,

  jak również inne osoby, które dobrowolnie zobowiążą się do pochówku.

  Uwaga: W przypadku składania wniosku przez osobę upoważnioną, do wniosku należy dołączyć  stosowne pełnomocnictwo w oryginale.

   

  Prosimy wskazać kto będzie przewoził do Polski zwłoki lub szczątki ludzkie (imię i nazwisko osoby fizycznej lub nazwy zakładu pogrzebowego/firmy transportowej).

   

  Pozwolenia i zaświadczenia wydawane są niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia otrzymania      wniosku.

   

  Uwaga: zgodnie z obowiązującymi przepisami przystosowaniem do przewozu zwłok i szczątków ludzkich zajmują się wyspecjalizowane podmioty.

  W związku z tym, że transport zwłok jest dozwolony jedynie specjalnie do tego celu przeznaczonymi środkami przewozowymi przy spełnieniu określonych wymogów sanitarnych, w celu sprowadzenia zwłok do Polski niezbędne jest skorzystanie z usług firmy specjalizującej się w międzynarodowym transporcie zwłok.

  Jedynie przewóz prochów, czyli szczątków powstałych ze spopielenia zwłok, umieszczonych w szczelnym, odpornym na uszkodzenia pojemniku (urnie) może odbywać się dowolnym środkiem transportu w sposób zapewniający ich poszanowanie (np. w formie bagażu podręcznego –      szczegółowe zapisy regulują regulaminy linii lotniczych).

  Z uwagi na charakter sprawy oraz istniejące terminy ustawowe nie ma potrzeby zapisywania się na wizytę w sprawie uzyskania zaświadczenia konsula na przewóz zwłok i szczątków ludzkich.

  W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

  E-mail newyork.legal@msz.gov.pl

  Tel. 646-237-2132

  Przykładowa lista Domów pogrzebowych:

   

  DOMY POGRZEBOWE / FUNERAL HOMES DIRECTORY:

   

  NOWY JORK

   

  ARTHUR’S FUNERAL HOME, Inc.

  207 NASSAU AVENUE

  Brooklyn, NY 11222

  Tel.718 389 8500

  Fax 718 389 7522

  http://www.arthursfuneralhome.com/pl/

   

  STOBIERSKI – LUKAS GARDENVIEW FUNERAL HOME, LTD.

  161 DRIGGS AVENUE

  BROOKLYN, NY 11222

  Tel. 718.383.7910

  Fax  718 3838 2737

   

  JOHN SENKO FUNERAL HOMES,

  213-215 BEDFORD AVENUE

  BROOKLYN, NY 11211

  Tel. 718 388 4416

  Fax 516 481 7967

  http://senkofuneral.com

   

  JOHN SENKO FUNERAL HOMES,

  HEMPSTEAD FUNERAL HOME – LONG ISLAND

  89 PENINSULA BLVD.
  HEMPSTEAD, NEW YORK 11550

  Tel. 516 481 7460

  Fax 516 481 7967

  http://senkofuneral.com

   

   

  NEW JERSEY

   

  BERGEN FUNERAL SERVICE, INC.

  232 KIPP AVENUE

  HASBROUCK HEIGHTS, NJ 07604,

  Tel. 201 343 7900

  Fax 201 288 5694 lub 201 288 0961

   

  IZABELA FUNERAL SERVICE, INC.

  337 BELLEVILLE AVE

  BLOOMFIELD, NJ 07003

  Tel. 201 290 2173

  Fax 973 743 1763

  E-mail info@izabela.us

  http://izabela.us/polska/

   

  WARNER – WOZNIAK FUNERAL SERVICE

  80 Midland Avenue

  Wallington, NJ 07057

  Tel. 973 779 4664

  Fax 973 779 5757

  www.WarnerandWozniak.com

   

   

  CONNECTICUT

   

  FARLEY SULLIVAN FUNERAL HOME

  34 BEAVER ROAD

  WETHERSFIELD,CT 06109

  Tel. 860 563 9999

  Fax 860 721 6850

  www.FarleySullivan.com

   

  Lista stanowi przykładowe zestawienie zakładów pogrzebowych działających na terenie nowojorskiego okręgu konsularnego.

  Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku nie bierze odpowiedzialności za jakość usług świadczonych przez wymienione powyżej firmy i osoby.

   

   

  Podstawa prawna:

  Ustawa z 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2141, z późn. zm.);

  Ustawa z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2017 r., poz. 912, z późn. zm.);

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na

  przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U. Nr 249, poz. 1866).

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami

  ludzkimi (Dz.U. Nr 153, poz. 1783 z późn. zm.).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: