close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY PASZPORTOWE

 •  

  Osoby zgłaszające się do konsulatu w sprawach paszportowych są przyjmowane wyłącznie po uprzednim zapisaniu się na wizytę w systemie rejestracji internetowej „E-konsulat" pod adresem:
   
  www.e-konsulat.gov.pl


   
  W razie pytań poszukaj odpowiedzi tutaj lub skontaktuj się z nami wysyłając wiadomość
  na adres: newyork.visapassport@msz.gov.pl

   

  Paszport polski jest dokumentem upoważniającym do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadczającym obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, jakie dokument ten zawiera.

  Paszport zawiera dwie cechy biometryczne: obraz twarzy i odciski palców. Odciski palców są pobierane przy składaniu wniosku o wydanie paszportu i zapisywane w jego warstwie elektronicznej.

  Złożenie wniosku o wydanie paszportu następuje osobiście. Nie jest możliwe korzystanie z pośrednictwa innych osób ani nadesłanie wniosku pocztą.

  Odbiór paszportu następuje osobiście (bez konieczności rejestracji wizyty). W uzasadnionych wypadkach, zwłaszcza w warunkach szczególnie utrudnionego dojazdu do konsulatu, na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o jego wydanie, istnieje możliwość zwolnienia z wymogu osobistego odbioru paszportu. W takim przypadku opłata za wysyłkę wynosi 20 USD.

  Paszporty 10-letnie i 5-letnie (biometryczne) są produkowane w Polsce. Zaleca się złożenie wniosku o nowy paszport na przynajmniej dwa miesiące przed utratą ważności posiadanego paszportu. Podczas przyjmowania wniosków o paszporty biometryczne pobierane są odcisków palców.

   

  Okres oczekiwania na otrzymanie paszportu biometrycznego wynosi około 4-6 tygodni.

   

  Uwaga: osoby nieposiadające numeru PESEL są zobowiązane do dostarczenia podczas składania wniosku o wydanie paszportu polskich odpisów aktów stanu cywilnego (odpisu skróconego lub zupełnego aktu urodzenia oraz odpisu skróconego lub zupełnego aktu małżeństwa
  w przypadku osób, które zawarły związek małżeński). Nie ma możliwości wydania paszportu biometrycznego bez numeru PESEL.