close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • EKONOMICZNE ZADANIA DYPLOMACJI

 • W dobie  postępującej globalizacji i rosnącej międzynarodowej współzależności, problematyka gospodarcza staje się coraz ważniejszym czynnikiem wpływającym na kształt współczesnych stosunków międzynarodowych. Dotyczy to zarówno współpracy na płaszczyźnie wielostronnej, jak i w coraz większym stopniu relacji dwustronnych. Gospodarka na trwałe włączona została do grupy istotnych zagadnień, którymi na bieżąco zajmuje się dyplomacja.

   

  Wsparcie dla inwestycji zagranicznych, tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju handlu i kontaktów gospodarczych czy też wspieranie zagranicznej aktywności przedsiębiorstw – to obecnie zyskujące na znaczeniu stałe elementy składowe polityki zagranicznej. Wizyty zagraniczne członków kierownictwa politycznego resortu spraw zagranicznych oraz spotkania z delegacjami innych państw w kraju zawierają praktycznie każdorazowo komponent gospodarczy. Bezpośredni udział reprezentacji eksporterów i inwestorów, prezentacja ich oferty oraz spotkania z potencjalnymi partnerami zagranicznymi zyskują swoje stałe miejsce w oficjalnych kontaktach zagranicznych. Takie działania podejmowane są w głównej mierze w odniesieniu do tzw. rynków trudnych (znaczna odległość geograficzna, niestabilne warunki podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, brak aktualnej informacji handlowo-inwestycyjnej) oraz takich, gdzie rola administracji rządowej w sferze nawiązywania kontaktów gospodarczych pozostaje czynnikiem kluczowym.

   

  Dyplomacja może zasadniczo wpływać w dwojaki sposób na poprawę ekonomicznej pozycji państwa. Po pierwsze, dbając o pozytywny obraz kraju za granicą, który z kolei stanie się zachętą dla inwestorów oraz generować będzie pożądane skojarzenia z jego ofertą eksportową. Po drugie, co niejednokrotnie uznawane jest za zadanie ważniejsze, wspierając ekspansję eksportową i inwestycyjną przedsiębiorstw.

  Problematyka ekonomiczna od szeregu lat pozostaje w obszarze zainteresowania resortu spraw zagranicznych i podległych mu placówek. Zadania w tym zakresie realizowane były dotychczas przede wszystkim z inicjatywy i w ramach wspierania resortów gospodarczych. Zasadnicza zmiana w tym względzie nastąpiła wraz z utworzeniem dyplomacji ekonomicznej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców i ich organizacji, do głównych zadań dyplomacji wprowadzono wspieranie i ochronę interesów gospodarczych przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. Co więcej, w 2009 r. przygotowano specjalne zalecenia w tym obszarze. Zdefiniowano zasadnicze formy wsparcia dyplomatycznego i zasady, jakich należy przestrzegać w kontaktach z przedstawicielami środowisk gospodarczych. Nałożono również na pracowników placówek dyplomatycznych zaangażowanych w te działania szereg wymogów związanych z ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa, zapobieganiem konfliktowi interesów i procedurami antykorupcyjnymi.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: