close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • ZAGRANICZNA POLITYKA EKONOMICZNA

 • 18 maja 2017

  W trakcie tegorocznego IX Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach po raz kolejny w szeregu debat aktywnie uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Trzy dni Kongresu (10-12 maja 2017 r.), w 132 sesjach, zgromadziły 700 prelegentów i ponad 9 tys. uczestników, w tym 660 przedstawicieli mediów.

  W sesji  Inna Europa w innym świecie, która stanowiła temat przewodni EKG, wziął udział p. Konrad Szymański, sekretarz stanu ds. europejskich, MSZ. W debacie pt.: Przyszłość współpracy gospodarczej Europa-USA uczestniczył p. Grzegorz Kozłowski, dyrektor Departamentu Ameryki, MSZ.

  Aktywny udział w debatach i panelach dyskusyjnych brali przedstawiciele Departamentu Współpracy Ekonomicznej (DWE), MSZ.

   

  W IV Forum Współpracy Gospodarczej Afryki i Europy Centralnej  uczestniczył p. Maciej Fałkowski, zastępca dyrektora DWE, MSZ.

  Afryka pozostaje kontynentem wysokiego wzrostu gospodarczego. Cieszy obecność polskich inwestycji, choć jeszcze nie w skali odpowiadającej naszemu potencjałowi. MSZ wspiera inwestorów i eksporterów, zainteresowanych tym regionem. Odtwarzanie stałej obecności dyplomatycznej, ostatnio w Senegalu i Tanzanii, jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie i zapotrzebowanie ze strony polskiego biznesu, który rozszerza tam swoją działalności operacyjną.

  Podczas sesji: Relacje gospodarcze Chiny-Polska, p. M. Fałkowski poinformował o relacjach politycznych, które w ostatnich latach odnotowują niespotykaną dynamikę rozwoju. Przekłada się to na rozwój relacji gospodarczych, m.in. na chińskie inwestycje w Polsce, które w minionym roku osiągnęły poziom zbliżony do sumy inwestycji z poprzednich piętnastu lat. Ważnym elementem współpracy gospodarczej z Chinami jest handel. Równoważenie bilansu handlowego jest dla nas dużym wyzwaniem, ale liczymy, że otwieranie kolejnych sektorów handlu będzie pomagało zwiększaniu wartości polskiej sprzedaży. Obszarem, gdzie istnieje wiele możliwości jest też współpraca technologiczna w takich dziedzinach, jak: ochrona środowiska, smart cities czy nawet przemysł kosmiczny, czego już mamy wymierne przykłady.

   

  Podczas debaty: Polskie inwestycje w świecie – ambicje i weryfikacja dyskutowano o dokonaniach inwestorów (państwowych i prywatnych) na rynkach zagranicznych, ryzyku inwestycyjnym i sposobach jego ograniczania, finansowych instrumentach wspierania projektów inwestycyjnych, szczególnie istotnych w krajach rozwijających się oraz o roli administracji (dyplomacji) w procesie poszukiwania nowych możliwości inwestycyjnych. Wskazywano na potrzebę kontynuowania działań edukacyjno-informacyjnych n/t oferowanych instrumentów i programów wsparcia zarówno aktywności inwestycyjnej, jak i eksportowej polskich przedsiębiorstw. W trakcie sesji: Dyplomacja ekonomiczna – nowe otwarcie? - wiodącym tematem były założenia nowego systemu promocji polskiej gospodarki za granicą Ministerstwa Rozwoju i w tym kontekście, dialog między biznesem a administracją (dyplomacją) w procesie wspierania interesów gospodarczych Polski. Zwracano uwagę na konieczność zapewnienia adekwatnego wsparcia na rynkach zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tych, o podwyższonym ryzyku politycznym i handlowym. W obydwu w/wym. panelach uczestniczył p. Cezariusz Kwaterski, Naczelnik Wydziału w DWE.

   

  Pan Andrzej Cieszkowski, DWE (Ambasador RP w Gruzji w latach 2013-2016) poprowadził debatę: Spotkania gospodarcze Polska-Kazachstan. Do udziału w tej sesji zostali zaproszeni: p. N. Dobrzyńska, Wiceprezes PARP, p. A. Sorkułow, Prezes Kazachstańskiego Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości, p. S. Ghosh, Dyr. Wykonawczy EY, p. S. Nurbek, Dyr. Zarządzający Astana International Financial Center, p. S. Anashkin, Wiceprezes KTZ Express, p. P. Guzowski, Prezes Polsko – Kazachstańskiej Izby Handlowo – Przemysłowej oraz p. T. Zapalski, przedstawiciel WPHiI w Ałmaty. Omówiono zarówno aktualny stan dwustronnej współpracy gospodarczej, jak i rysujące się perspektywy jej rozwoju. Pani Prezes N. Dobrzyńska przedstawiła informację dot. zaangażowania PARP we wspieranie polskich firm w Kazachstanie ze szczególnym uwzględnieniem udziału w zbliżającej się wystawie Expo Astana 2017. Uczestnicy dyskusji wskazywali na możliwości wynikające z uruchomienia korytarzy transportowych z Chin do Europy w ramach inicjatywy Pasa i Szlaku. Dyskutowano także o perspektywach wzmocnienia polskiej obecności w Kazachstanie, tak handlowej, jak i inwestycyjnej - w sektorach rolno – spożywczym, budowlanym, transportowym, farmaceutycznym i surowcowym.

   

  Pani Beata Pich, Kierownik Referatu, ds. Globalnych i Międzynarodowych Organizacji Gospodarczych, DWE uczestniczyła w sesji: Przetargi międzynarodowe – dlaczego nie?, dla której MSZ/DWE pełniło rolę gospodarza. Sesja ta, organizowana przez DWE już po raz drugi w ramach działań intensyfikujących zaangażowanie polskich firm w projekty organizacji międzynarodowych, miała na celu zachęcenie przedstawicieli polskiego sektora prywatnego do większej obecności w projektach i przetargach organizacji międzynarodowych. Pani B. Pich, zwróciła uwagę, że system organizacji międzynarodowych oferuje ogromne możliwości dla polskich przedsiębiorców. Pozyskiwanie przez polskie firmy wiedzy nt. projektów oraz innych instrumentów oferowanych, czy to przez organizacje systemu Narodów Zjednoczonych (UNDP, UNICEF, UNIDO), czy też międzynarodowe instytucje finansowe (Grupa Banku Światowego, EBOiR,  EBI) pozwoli na zwiększenie ich zaangażowania w te działania w przyszłości. W dyskusji uczestniczyli także p. Piotr Sochoń, ekspert Punktu Informacyjnego - Międzynarodowe Zamówienia Publiczne w PARP oraz p. Arkadiusz Tarnowski, Oficer Łącznikowy Sektora Prywatnego dla Grupy Banku Światowego (PSLO) w PAIiIH S.A. W sesji udział wzięło ok. 40 osób.

   

  Podczas Kongresu miała też miejsce prezentacja publikacji Economic Investment Report on Poland, przygotowanej przez The European Times (TET), we współpracy z MSZ/DWE. Obecna publikacja TET jest już drugą edycją Raportu o Polsce (pierwsza ukazała się w 2012r.)  Economic Investment Report on Poland to prezentacja sytuacji gospodarczej Polski i perspektyw wzrostu gospodarczego, stabilnego systemu finansów publicznych, sprzyjającego klimatu biznesowego i inwestycyjnego, a także rozwoju wymiany handlowej. Raport potwierdza, że Polska jest krajem kreatywnym i innowacyjnym, stwarzającym szerokie możliwości dla rozwoju start-upów, inkubatorów biznesu i parków technologicznych. Uczestnicy Kongresu, obecni na prezentacji Raportu, zwracali uwagę na potrzebę podejmowania takich przedsięwzięć promocyjnych, które pozwalałyby na docieranie z informacją o Polsce do jak najszerszego międzynarodowego środowiska biznesowego. Przedstawiciele TET zadeklarowali gotowość  przygotowania kolejnych publikacji, tym razem koncentrujących się na wybranych sektorach polskiej gospodarki.

   

  Kongresowi towarzyszyły spotkania poświęcone startupom: European Start-up Days – oferując przestrzeń otwartego dialogu pomiędzy start-upami, inwestorami a organizacjami wsparcia biznesu. W tej części podsumowano wyniki konkursu Start-up Challenge. Kilkunastu finalistów, wyłonionych spośród setki zakwalifikowanych start-upów zaprezentowało w katowickim Spodku swoje pomysły na biznes. Obok prezentacji na European Start-up Days składały się wykłady inspiracyjne, spotkania z mentorami i panele dyskusyjne. Uczestnicy omawianego wydarzenia start-upowego, jak również EKG, mieli okazję zapoznać się z najnowszą publikacją DWE MSZ pt. „Przedsiębiorczość start-upowa. Bank pomysłów dla polityków i samorządowców”, udostępnioną po raz pierwszy właśnie w Katowicach. Publikacja prezentuje wybrane dobre praktyki w dziedzinie wspierania rozwoju start-upów i budowania dla nich odpowiedniego ekosystemu, stosowane w różnych krajach świata.

   

  Relacje z kongresowych wydarzeń dostępne są na stronach www.eecpoland.eu

   

  Foto organizator EKG dostępne są pod następującymi adresami:

  http://www.eecpoland.eu/2017/pl/galeria/14455.html

  http://www.eecpoland.eu/2017/pl/galeria/14468.html

  http://www.eecpoland.eu/2017/pl/galeria/14456.html

  http://www.eecpoland.eu/2017/pl/galeria/14459.html

  http://www.eecpoland.eu/2017/pl/galeria/14555.html

   

  EKG male
  EKG MF
  EKG ssesja 2
  EKG dypl ekonom
  EKG BP
  EKG CK
  EKG sesja 3
  EKG ck3
  EKG sesja
  EKG W
  EKG AC
  EKG BP1

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: