close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • WSPOŁPRACA Z OŚRODKAMI NAUKOWO-EKSPERCKIMI

 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych rozwija współpracę z polskimi i zagranicznymi ośrodkami analitycznymi. Zadanie to realizuje Departament Strategii Polityki Zagranicznej, który z jednej strony przybliża think-tanki, zwłaszcza te krajowe, do meritum pracy Ministerstwa, a z drugiej pozyskuje dodatkową wiedzę specjalistyczną. Spojrzenie zewnętrznych ekspertów na sprawy międzynarodowe i politykę zagraniczną Polski stanowi wartościowe uzupełnienie perspektywy administracji i MSZ.

   

  Ministerstwo przeprowadza regularne konsultacje i narady wewnętrzne z przedstawicielami think-tanków. Współorganizuje seminaria i spotkania eksperckie na zewnątrz, a także wspiera krajowe think-tanki w budowaniu swojej marki na arenie międzynarodowej. Szczególny charakter ma współpraca z Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych (PISM) i Instytutem Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie (IEŚW). Na podstawie stosownych ustaw nadzór nad ich działalnością sprawuje minister właściwy do spraw zagranicznych.

   

  PISM i IEŚW organizują we współpracy z Ministerstwem długofalowe projekty analityczne oraz seminaria i konferencje dotyczące spraw międzynarodowych skierowane zarówno do ekspertów, jak również szerokiego grona odbiorców, wśród których mają promować problematykę polityki zagranicznej. Ministerstwo wspiera także aktywność międzynarodową instytutów. Odpowiada również za finansowy aspekt ich działalności – przekazuje dotacje podmiotowe bądź opiniuje wnioski o ich udzielenie.

   

  Zasady, jakimi MSZ kieruje się we współpracy z ośrodkami eksperckimi, to: 

  • jakość – uzyskujemy jak najlepszą, niezależną i zróżnicowaną analizę danego problemu;
  • otwartość – korzystamy z zewnętrznego doradztwa eksperckiego, aby profesjonalna wiedza została w pełni wykorzystana;
  • skuteczność – efektywnie wykorzystujemy pozyskane zasoby, przekładając je na konkretne rekomendacje w dziedzinie polskiej polityki zagranicznej.

   

  Więcej:

   

  Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

  Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie

   

  Ustawa o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych

  Ustawa o Instytutach Badawczych

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: