close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • DOKUMENTY

 • Szczyt NATO w Walii w 2014 r. odbywał się w momencie gruntownej zmiany uwarunkowań środowiska bezpieczeństwa, będącej efektem rosyjskiej agresji na Ukrainę. To właśnie konflikt rosyjsko-ukraiński uruchomił strategiczną refleksję w NATO, której najważniejsze elementy znalazły odzwierciedlenie w przyjętej na Szczycie deklaracji. W dokumencie zawarte zostały rozwiązania polityczno-wojskowe, których wdrożenie ma przyczynić się do wzmocnienia wschodniej flanki NATO. 

   

  Z perspektywy Polski za najważniejszy wynik Szczytu należy uznać przyjęcie Planu Gotowości Sojuszniczej (Readiness Action Plan, RAP). Zakłada on m.in. ciągłą, rotacyjną obecność sił sojuszniczych na wschodniej flance; wzmocnienie Sił Odpowiedzi NATO (NATO Response Force, NRF), w tym utworzenie sił wysokiej gotowości (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF); zwiększenie intensywności ćwiczeń wojskowych na wschodniej flance; rozmieszczenie składów ze sprzętem wojskowym (pre-positioning); ustanowienie dodatkowych ośrodków dowodzenia (NATO Force Integration Unit, NFIU) oraz wzmocnienie Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód w Szczecinie. 

   

  Jednocześnie na Szczycie państwa Sojuszu zobowiązały się do zatrzymania negatywnego trendu spadków nakładów obronnych i wyraziły wolę zwiększania wydatków na obronność do 2 proc. PKB w ciągu dziesięciu lat. Polska spełni to zobowiązanie sojusznicze już w 2016 roku.

   

  Deklaracja szczytu walijskiego Złożona przez Szefów Państw i Rządów uczestniczących w posiedzeniu Rady Północnoatlantyckiej w Walii 5 września 2014 r.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: