close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • PRAWA CZŁOWIEKA

 • 9 lipca 2018

  Wiceszef polskiej dyplomacji Piotr Wawrzyk powitał przedstawicieli Podkomitetu ONZ ds. Prewencji Tortur (Subcommittee on Prevention of Torture, SPT) w pierwszym dniu wizyty w Polsce, zapewniając o gotowości do udzielenia wsparcia i niezbędnej pomocy przy realizacji misji.

   

  Podczas wizyty SPT w Polsce w dniach 8-19 lipca 2018 r. delegacja odwiedzi miejsca pozbawienia wolności, m.in. zakłady karne i areszty śledcze, a następnie przedstawi rekomendacje dotyczące ochrony osób pozbawionych wolności przed torturami oraz innym okrutnym, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem albo karaniem. Delegacja Podkomitetu odbędzie również spotkania z przedstawicielami instytucji rządowych, prokuratury, sądownictwa oraz Krajowego Mechanizmu Prewencji i organizacji pozarządowych.

   

  Podkomitet ONZ ds. Prewencji Tortur został powołany na podstawie Protokołu Fakultatywnego do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (OPCAT), który do dnia dzisiejszego został ratyfikowany przez 88 państw. Głównym zadaniem Podkomitetu, w którego skład wchodzi 25 niezależnych ekspertów w dziedzinie praw człowieka, jest monitorowanie przestrzegania i realizacji postanowień OPCAT. Polska ratyfikowała Protokół Fakultatywny w 2005 r.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: