close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • PRAWA CZŁOWIEKA

 • 7 maja 2016

  Wiceminister Aleksander Stępkowski wziął w piątek udział w spotkaniu wysokiego szczebla pt. „Religie dla pokoju” zorganizowanym przez Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych Mogensa Lykketofta.

   

  Debata miała na celu podkreślenie znaczenia tolerancji religijnej i kulturowej oraz promocję pokojowego współistnienia i wzajemnego szacunku w obliczu szerzącego się ekstremizmu i terroryzmu. Uczestniczyli w niej przedstawiciele rządów, organizacji pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego.

   

  Wiceminister Stępkowski podkreślił potrzebę zwalczania nietolerancji religijnej oraz zapewnienia prawa do wolności religii i wyznania we wszystkich państwach członkowskich ONZ. Przywołał nauki Papieży Benedykta XVI oraz Jana Pawła II. Przypomniał sięgającą XVI wieku tradycję tolerancji religijnej w Polsce. Wyrażając uznanie dla zaangażowania Sekretarza Generalnego w zwalczanie ekstremizmu, wiceminister Stępkowski zadeklarował wsparcie Polski dla Planu Działania w tym zakresie.– W pełni podzielamy stanowisko Sekretarza Generalnego, że u podstaw naszych działań muszą znaleźć się pełne poszanowanie praw człowieka i nakazów solidarności, rządów prawa, zasad dobrego rządzenia, partycypacji politycznej, jak również odpowiedni poziom edukacji i godziwe zatrudnienie – powiedział.

   

  Wiceminister Stępkowski w siedzibie ONZ spotkał się także z Leilą Zerrougui, specjalnym przedstawicielem Sekretarza Generalnego NZ ds. dzieci i konfliktów zbrojnych oraz z Miroslavem Jenča, zastępcą Sekretarza Generalnego NZ ds. politycznych. Wizyta wiceministra Stępkowskiego w Nowym Jorku jest związana z kampanią rządu na rzecz uzyskania przez Polskę statusu niestałego członka Rady Bezpieczeństwa NZ w latach 2018-2019.

   

   

  Biuro Rzecznika Prasowego
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

   

  Spotkanie z Yerzhanem Ashikbayevem
  Spotkanie z Yerzhanem Ashikbayevem
  Spotkanie z Leilą Zerrougui
  Spotkanie z Leilą Zerrougui
  Spotkanie z Miroslavem Jenca

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: