close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • PRAWA CZŁOWIEKA

 • 10 września 2018

  - To spotkanie pozostaje kluczowym mechanizmem weryfikacji tego, jak państwa uczestniczące realizują swoje zobowiązania w dziedzinie praw człowieka – powiedział minister Jacek Czaputowicz otwierając Spotkanie Przeglądowe Wymiaru Ludzkiego organizowane przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE w Warszawie (ODIHR).

  Głównymi tematami wystąpienia szefa polskiej dyplomacji były aktualne wyzwania na forum Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz znaczenie współpracy w ramach wymiaru ludzkiego OBWE.

   


  Minister Czaputowicz podkreślił szczególną rolę OBWE w rozwiązywaniu zagadnień związanych z bezpieczeństwem, kwestiami środowiskowymi i ekonomicznymi, a także prawami człowieka i promocją demokracji.  – Jedynie powrót do pełnego przestrzegania zobowiązań we wszystkich trzech wymiarach może uczynić OBWE taką organizacją, jaką została zaplanowana – platformą konstruktywnego dialogu i zaufania  – zauważył szef MSZ. Zaakcentował ponadto rolę OBWE w prowadzeniu niezależnych obserwacji wyborów, promocji standardów demokratycznych oraz mechanizmów i dobrych praktyk w zakresie ochrony praw człowieka. ¬–  Prawa człowieka są fundamentem, na którym powinniśmy budować globalny pokój i bezpieczeństwo – zaznaczył.


  Szef polskiej dyplomacji zwrócił ponadto uwagę na przedłużający się konflikt na Ukrainie, który stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa w całym regionie. W tym kontekście minister Czaputowicz podkreślił, iż niezwykle istotne do zagwarantowania bezpieczeństwa w regionie jest wspieranie demokratyzacji i promocji praw człowieka, tj. głównych zagadnień wymiaru ludzkiego OBWE, którym poświęcone jest Spotkanie Przeglądowe. 

   


  W trakcie swojego wystąpienia minister Czaputowicz zwrócił także uwagę na przypadającą w tym roku setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Szef MSZ wyraził przekonanie, że historia Polski, będąca przykładem zarówno odbudowy państwa, jak i transformacji systemowej, może stanowić dowód na to, iż efektywne instytucje demokratyczne, wolność mediów i zgromadzeń, a także silne instytucje społeczeństwa obywatelskiego mają bezpośredni wpływ na rozwój gospodarczy i stabilność polityczną.


  Corocznie organizowane Spotkanie Przeglądowe Wymiaru Ludzkiego (Human Dimension Implementation Meeting, HDIM) to największa europejska konferencja poświęcona prawom człowieka i główny mechanizm oceny realizacji zobowiązań państw OBWE w wymiarze ludzkim. Jest to również jedno z największych regularnie organizowanych spotkań organizacji międzynarodowych w Polsce. Podczas tegorocznego HDIM zaplanowano osiemnaście sesji tematycznych poświęconych takim zagadnieniom jak: instytucje demokratyczne, wolność mediów, rządy prawa, podstawowe wolności, tolerancja i niedyskryminacja, prawa migrantów, kwestie humanitarne, a także zwalczanie rasizmu, ksenofobii, nietolerancji i dyskryminacji.

   

  Biuro Rzecznika Prasowego
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: