close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • PRAWA CZŁOWIEKA

 • 29 czerwca 2016

  Współpraca Polski z Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) oraz aktualne wyzwania w tzw. wymiarze ludzkim OBWE były głównymi tematami rozmowy ministra Witolda Waszczykowskiego z Sekretarzem Generalnym OBWE Lamberto Zannierem.

  W trakcie dzisiejszego spotkania szef polskiej dyplomacji oświadczył, że Polska jest dumna z możliwości goszczenia w Warszawie siedziby Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR). Minister Waszczykowski zapewnił, że wspieramy ODIHR, zarówno politycznie, jak i pod względem organizacyjnym. – Staramy się także zapewnić szeroki udział delegatów państw i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego w wydarzeniach OBWE organizowanych w Warszawie – zaznaczył minister.  Minister Witold Waszczykowski podkreślił rolę ODIHR w umacnianiu poszanowania praw człowieka. Podczas rozmowy minister Waszczykowski oraz Sekretarz Generalny Zannier wyrazili zaniepokojenie zbrojnymi incydentami w Donbasie, w tym skierowanymi przeciwko personelowi Specjalnej Misji Obserwacyjnej OBWE. Podkreślili też konieczność dalszego zaangażowania Organizacji w rozwiązywanie konfliktów na Ukrainie oraz w Górskim Karabachu i Naddniestrzu.

   

   

   

  Poruszono także kwestię zatrudniania Polaków w instytucjach i misjach OBWE oraz działań podejmowanych przez polski rząd w celu uregulowania statusu OBWE w Polsce.

   

  Sekretarz Generalny Lamberto Zannier składa wizytę w Polsce w związku z obchodami 25 lat istnienia ODHIR w Warszawie.  W spotkaniu uczestniczył również Dyrektor Biura Michael Georg Link.

   

  W środę z kolei wiceminister Aleksander Stępkowski wziął udział w uroczystości z okazji 25. rocznicy utworzenia ODIHR w Warszawie. – Wybór Warszawy jako siedziby ODIHR był nie tylko wyrazem zaufania, ale potwierdził pozycję Polski jako państwa, które rozpoczęło proces przemian demokratycznych w Europie Środkowo-Wschodniej – powiedział wiceminister. W swoim przemówieniu zwrócił uwagę na aktualne wyzwania stojące przed Organizacją oraz na znaczenie współpracy w ramach tzw. wymiaru ludzkiego OBWE. Podkreślił wagę dorobku ODIHR, w tym organizowanych przez Biuro misji obserwacji wyborów, programów szkoleniowych, kampanii informacyjnych i spotkań, a w szczególności największej w Europe konferencji poświęconej prawom człowieka i demokracji – Spotkania Przeglądowego Wymiaru Ludzkiego (HDIM).  Wiceminister Stępkowski zapewnił dyrektora Linka i pracowników ODIHR: „Możecie zawsze liczyć na wsparcie Polski. Niezwykle cenimy wasze zaangażowanie w realizację misji promowania praw człowieka i demokracji. Warszawa jest miejscem, gdzie wymiar ludzki współpracy na rzecz bezpieczeństwa w Europie jest i zawsze będzie akcentowany, wspierany i wzmacniany”. W wydarzeniu zorganizowanym przez ODIHR wzięli udział także m.in.: sekretarz generalny OBWE Lamberto Zannier, przewodnicząca Komitetu ds. Wymiaru Ludzkiego OBWE Katja Pehrman, przedstawiciele instytucji OBWE oraz ambasad państw OBWE w Warszawie.  

   

  Biuro Rzecznika Prasowego

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  9O4B3577
  9O4B3582
  9O4B3583
  9O4B3590
  9O4B3595
  9O4B3597
  9O4B3626
  9O4B3628
  9O4B3629
  9O4B3635
  9O4B3637
  9O4B3640
  9O4B3649
  9O4B3651
  9O4B3652
  9O4B3659
  9O4B3662
  9O4B3665
  9O4B3671
  9O4B3682
  9O4B3694
  9O4B3695
  9O4B3696
  9O4B3699
  9O4B3701
  9O4B3708
  9O4B3710
  9O4B3713
  9O4B3718

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: