close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • PRAWA CZŁOWIEKA

 • 24 listopada 2015

  Trzeci Komitet Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych przyjął w dniu 23 listopada 2015 r. przez konsensus rezolucję „W kierunku pełnej realizacji inkluzyjnej i dostępnej dla osób niepełnosprawnych organizacji Narodów Zjednoczonych”. Sponsorami rezolucji jest blisko 130 państw, w tym Unia Europejska. Polska odegrała kluczową rolę w zainicjowaniu tej rezolucji, aktywnie uczestnicząc w procesie opracowywania tekstu, prowadząc negocjacje oraz przedstawiając, w imieniu grupy międzyregionalnej, projekt rezolucji na forum Trzeciego Komitetu.

  Rezolucja pt.  „W kierunku pełnej realizacji inkluzyjnej i dostępnej dla osób niepełnosprawnych organizacji Narodów Zjednoczonych” (Toward the full realization of an inclusive and accessible United Nations for persons with disabilities) jest nową inicjatywą, która ma na celu opracowanie kompleksowych ram, gwarantujących pełną otwartość i dostępność środowiska pracy ONZ dla osób niepełnosprawnych. Myślą przewodnią rezolucji jest szczególna rola ONZ w zakresie ochrony i promowania praw osób niepełnosprawnych. Liczymy, że rezolucja ta przyczyni się do zapewnienia niedyskryminacyjnego i dostępnego środowiska dla osób niepełnosprawnych w ramach ONZ.

   

  Projekt rezolucji przedstawił Trzeciemu Komitetowi Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych Stały Przedstawiciel Polski przy ONZ, Bogusław Winid, przemawiając w imieniu sponsorów: Antigui i Barbudy, Brazylii, Włoch, Republiki Korei, Tanzanii i Polski. Ostatecznie, do grona sponsorów rezolucji przyłączyło się blisko 130 państw.

   

  Rezolucja nt. niepełnosprawności jest jedną z inicjatyw narodowych, które Polska prowadzi obecnie w ramach prac Trzeciego Komitetu ONZ. Aktywność Polski w tym zakresie wynika z naszego wieloletniego zaangażowania na rzecz promocji i ochrony praw osób niepełnosprawnych na forach międzynarodowych, w tym ONZ, Rady Europy oraz UE. Zaangażowanie Polski w proces negocjacji rezolucji jest również konsekwencją uczestnictwa Polski w pracach Biura Konferencji Państw-Stron Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: