close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • PRAWA CZŁOWIEKA

 • 8 lipca 2015

  Polska wraz z międzyregionalną grupą państw (Austria, Brazylia, Etiopia, Indonezja i Maroko) przedstawiła na forum 29. sesji obrad Rady Praw Człowieka rezolucję nt. negatywnego wpływu korupcji na poszanowanie praw człowieka. Nasza inicjatywa uzyskała poparcie ze strony aż 144 państw ONZ!

  Szeroka skala poparcia dla polskiej inicjatywy potwierdza wagę problemu korupcji na arenie międzynarodowej oraz pilną konieczność dzielenia się pomiędzy państwami najlepszymi praktykami w zakresie zwalczania korupcji.

   

  Kluczowym elementem rezolucji jest zobowiązanie Wysokiego Komisarza Praw Człowieka NZ do przygotowania oraz przedstawienia podczas 32. sesji Rady (czerwiec 2016 r.) zestawu dobrych praktyk zwalczania korupcji oraz jej wpływu na prawa człowieka. W raporcie przygotowanym przez Wysokiego Komisarza znajdą się m.in. informacje nt. praktycznych sposobów przeciwdziałania korupcji wypracowanych przez państwa, informacje dotyczące krajowych jednostek antykorupcyjnych, a także organizacji praw człowieka oraz innych przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego zaangażowanych w walkę z tym negatywnym zjawiskiem.  

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: