close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • PRAWA CZŁOWIEKA W SYSTEMIE NARODÓW ZJEDNOCZONYCH

 • Karta Narodów Zjednoczonych odwołuje się w swojej treści do praw człowieka i podstawowych wolności.

   

  Preambuła stanowi:

  "My, Ludy Narodów Zjednoczonych, zdecydowane ...przywrócić wiarę w podstawowe prawa człowieka, godność i wartość jednostki, równość praw mężczyzn i kobiet oraz narodów wielkich i małych..."

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Cele Narodów Zjednoczonych zawarte w art. 1, paragraf 3 Karty:

   

  "Rozwiązywać w drodze współpracy międzynarodowej problemy międzynarodowe o charakterze gospodarczym, społecznym, kulturalnym lub humanitarnym, jak również popierać prawa człowieka i zachęcać do poszanowania tych praw i podstawowych wolności dla wszystkich bez względu na różnice rasy, płci, języka lub wyznania".

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: