close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • PRAWA CZŁOWIEKA

 • 24 września 2015

  Z inicjatywy Polski na 30. sesji Rady Praw Człowieka ONZ w Genewie odbyła się dyskusja panelowa o roli służby publicznej jako kluczowego elementu dobrego rządzenia w promocji i ochronie praw człowieka.

  -Państwa ponoszą główną odpowiedzialność za zapewnienie, aby profesjonalna służba publiczna utrzymywała najwyższe standardy efektywności, kompetencji i uczciwości oraz opierała się na dobrych praktykach, w tym bezstronności, rządach prawa, przejrzystości, odpowiedzialności i zwalczaniu korupcji – zaznaczył Jerzy Baurski, zastępca Stałego Przedstawiciela RP przy Biurze ONZ w Genewie. Podkreślił również, że „ogromne poparcie udzielone przez Radę podczas przyjmowania rezolucji 25/8 z marca 2014 r. pokazuje znaczenie dobrego zarządzania w zakresie promocji i ochrony praw człowieka.”

   

  Jednym z panelistów podczas czwartkowego spotkania był Jan Pastwa, dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Dyrektor Pastwa w trakcie dyskusji przypomniał, że „Solidarność”, która zapoczątkowała demokratyczne przemiany w Europie Środkowej w sierpniu 1980 roku, ,,domagała się równego dostępu do służby publicznej”. Zaznaczył ponadto, że korzystanie z praw człowieka przez jednostki i grupy w dużej mierze zależy od świadomości i postawy urzędników państwowych.

   

  Problematyka dobrego rządzenia stanowi jeden z priorytetów Polski w dziedzinie promocji i ochrony praw człowieka. Strona polska wystąpiła w imieniu międzyregionalnej grupy państw, obejmującej m.in., Australię, Chile, Koreę Południową oraz Republikę Południowej Afryki. W jej ramach polscy przedstawiciele cyklicznie prezentują na forum Rady Praw Człowieka rezolucję w sprawie roli dobrego rządzenia w promocji i ochronie praw człowieka (The role of good governance in the promotion and protection of human rights). Ostatnio rezolucja ta została przedstawiona w ramach 25. sesji Rady w marcu 2014 roku i przyjęta przez konsensus, uzyskując przy tym bezprecedensowe poparcie ponad stu państw. Rezolucja stanowi kontynuację wcześniejszych inicjatyw podejmowanych przez Polskę na forum Rady oraz Komisji Praw Człowieka i podkreśla zależność między przestrzeganiem zasad dobrego rządzenia, a promocją i ochroną praw człowieka.

   

   

  Biuro Rzecznika Prasowego

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  1
  2
  3

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: