close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • PRAWA CZŁOWIEKA

 • 14 marca 2016

  60. sesja Komisji ds. Statusu Kobiet będzie obradować od 14 do 24 marca br. w Nowym Jorku i zakończy się przyjęciem dokumentu końcowego poświęconego powiązaniom pomiędzy prawami kobiet a zrównoważonym rozwojem.

  Podczas wizyty w Nowym Jorku, Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania, minister Wojciech Kaczmarczyk, oprócz udziału w posiedzeniu Komisji, spotka się ze swoimi odpowiednikami z innych krajów oraz ze środowiskiem polonijnym.

   

  W ramach obrad Komisji ds. Statusu Kobiet, minister Kaczmarczyk weźmie udział w panelu ministerialnym poświęconym wzmacnianiu narodowych instytucji na rzecz równouprawnienia kobiet oraz zabierze głos w debacie generalnej, gdzie odniesie się do zagadnienia praw kobiet w kontekście nowej agendy rozwojowej 2030. będzie też uczestniczył w ministerialnym dialogu interaktywnym ze społecznością obywatelską. Dodatkowo spotka się z przedstawicielami Rady Polonijnej. Swoją wizytę w Stanach Zjednoczonych zakończy w Waszyngtonie.

   

  Komisja ds. Statusu Kobiet jest ciałem subsydiarnym Rady Gospodarczo-Społecznej NZ (UN Economic and Social Council/ECOSOC) i skupia się na zagadnieniach dotyczących równości płci i promowaniu praw kobiet.

   

  Obecnie Komisja liczy 45 państw wybieranych na 4 lata przez ECOSOC według klucza geograficznego: Afryka – 13 członków, Azja – 11 członków, Ameryka Łacińska – 9 członków, Europa Wschodnia – 4 członków, Europa Zachodnia i inne kraje – 8 członków. Polska, nie będąc obecnie członkiem Komisji, posiada status obserwatora.

   

  Więcej informacji nt. Komisji ds. Statusu Kobiet: http://www2.unwomen.org/en/csw/csw60-2016

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: