close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • PRAWA CZŁOWIEKA

 • 18 grudnia 2017

  – Tegoroczna edycja Warszawskiego Dialogu na Rzecz Demokracji odbywa się pod hasłem „Dialog w demokracji, demokracja w dialogu” – mówił podczas wystąpienia otwierającego spotkanie wiceminister Marek Magierowski.

   

  – To zapewnia platformę do publicznej debaty na temat bieżących wyzwań, dostępnych środków zaradczych i głównych stron zaangażowanych w procesy demokratyzacji – dodał w swoim wystąpieniu wiceszef polskiej dyplomacji. Zauważył, że warszawskie spotkanie nie mogło odbyć się w bardziej krytycznym momencie. – W dzisiejszych czasach demokracja nie może być traktowana jako pewnik. Wiele instytucji demokratycznych i ich zwolennicy znajdują się pod presją autorytarnych reżimów lub stoją w obliczu zagrożeń terrorystycznych. Fałszywe wiadomości ograniczają wiarygodność mediów i podważają wolność słowa. Konflikty zbrojne i brutalny ekstremizm rosną, a tradycyjne mechanizmy sprawiedliwości i dialogi międzyreligijne stały się ważniejsze niż kiedykolwiek – zaznaczył wiceszef MSZ. – Polska z dumą uczestniczy w zbiorowych wysiłkach na rzecz obrony demokratycznych postępów i przeciwstawienia się tendencjom antydemokratycznym – podkreślił. 


  Celem tegorocznej konferencji jest podkreślenie wagi dialogu na rzecz poszanowania praw człowieka i wolności oraz wzmocnienia demokratycznych instytucji. Wśród tematów, które będą omawiane podczas sesji panelowych, znajdą się wolne i niezależne media, dialog międzywyznaniowy, sprawiedliwość transformacyjna oraz rola młodych ludzi w kształtowaniu inkluzywnego systemu politycznego. 

   

  Otwarciu konferencji towarzyszyła ceremonia wręczenia nagrody Pro Dignitate Humana. W uznaniu zasług na rzecz ochrony praw człowieka Minister Spraw Zagranicznych RP podjął decyzję o uhonorowaniu Faridy Abbas Khalaf oraz Nadii Murad, przedstawicielek prześladowanej mniejszości jazydzkiej, której odmawia się prawa do wyznawania swej religii i życia w pokoju. – Nagroda Pro Dignitate Humana dla Nadii Murad i Faridy Abbas Khalaf stanowi wyraz uznania za pełne poświęcenia działania na rzecz obrony praw osób prześladowanych, w szczególności mniejszości jazydzkiej. Mimo dramatycznych własnych doświadczeń, niestrudzenie zabiegają o poszanowanie ludzkiej godności zwrócił uwagę w laudacji wiceminister Magierowski. – Przyznanie tegorocznej nagrody jest wyrazem polskiej solidarności z Jazydami oraz innymi mniejszościami religijnymi w regionie, które cierpią prześladowania ze strony ISIS. To także wyraz naszej solidarności z tymi, których konflikty pozbawiły szansy na przeżywanie młodości w pokoju i wolności – zaznaczył wiceszef MSZ, przekazując nagrodę na ręce Faridy Abbas Khalaf.


  „Pro Dignitate Humana” jest przyznawana za bezkompromisowe działania w obronie praw osób prześladowanych i narażonych na represje oraz niezłomną postawę w obronie praw jednostki i poszanowania godności ludzkiej. Pierwszym laureatem nagrody został Aleś Bialacki (Białoruś), w kolejnych latach nagrodzeni zostali organizacja „Memoriał” (Rosja), pakistańska prawniczka Asmia Jahangir, rosyjska działaczka na rzecz praw człowieka i swobód obywatelskich Ludmila Aleksiejewa, rosyjska organizacja pozarządowa wspierająca prawa uchodźców i migrantów „Wsparcie Obywatelskie”. W ubiegłym roku laureatką została dr Helena Pyz - polska lekarka i misjonarka świecka mieszkająca i pracująca w Ośrodku Rehabilitacji Trędowatych Jeevodaya w Indiach.

  warszawski-dialog-na-rzecz-demokracji_24272237567
  warszawski-dialog-na-rzecz-demokracji_24272268227
  warszawski-dialog-na-rzecz-demokracji_25265539648
  warszawski-dialog-na-rzecz-demokracji_25265543158
  warszawski-dialog-na-rzecz-demokracji_38250563255
  warszawski-dialog-na-rzecz-demokracji_38250564535
  warszawski-dialog-na-rzecz-demokracji_39101000012
  warszawski-dialog-na-rzecz-demokracji_39101051542
  warszawski-dialog-na-rzecz-demokracji_39101056902
  warszawski-dialog-na-rzecz-demokracji_39132714041
  warszawski-dialog-na-rzecz-demokracji_39132714751
  warszawski-dialog-na-rzecz-demokracji_39132758701

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: