close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • PRAWA CZŁOWIEKA

 • 26 marca 2018

  W dn. 26 lutego -23 marca br. w Genewie odbyła się 37. sesja Rady Praw Człowieka (RPCz37). W wydarzeniu udział wzięło ponad 100 dygnitarzy z całego świata, w tym Sekretarz Generalny ONZ António Guterres, Przewodniczący ZO NZ Miroslav Lajčák i Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka Zeid Ra’ad Al Hussein.

  Jednym z najistotniejszych rezultatów RPCz37 było przyjęcie rezolucji w sprawie Wschodniej Ghouty (Syria) wzywającej wszystkie strony konfliktu, w szczególności władze syryjskie, do zapewnienia bezpiecznego, niezakłóconego i stałego dostępu ONZ do wszystkich potrzebujących, w tym natychmiastowego dostępu pomocy humanitarnej i zapewnienie warunków do  przeprowadzenia  ewakuacji medycznej z rejonu walk osób chorych i rannych.  

   

  Z inicjatywy Unii Europejskiej przyjęto rezolucje na temat praw dziecka oraz wolności religii i wyznania, jak również rezolucje w sprawie sytuacji praw człowieka w Korei Północnej i Mjanmie, na mocy których przedłużono o rok mandaty specjalnych sprawozdawców monitorujących z ramienia Rady sytuację praw człowieka ww. krajach.

   

  Polska, mimo że nie jest obecnie członkiem Rady Praw Człowieka, wykorzystuje sesje do promocji polskich priorytetów w obszarze praw człowieka. W ramach swoich aktywności w trakcie RPCz37, Polska przedstawiła dwie rezolucje: na temat dobrego rządzenia w promocji i ochronie praw człowieka (wraz z Australią, Chile, Republiką Korei i RPA) oraz praw kulturalnych i ochrony dziedzictwa kulturowego (razem z Cyprem, Etiopii, Grecji, Iraku, Irlandii, Mali, Serbii i Szwajcarii). Ponadto, zorganizowaliśmy dwa wydarzenia towarzyszące (tzw. side-events): we współpracy ze  Stolicą Apostolską i organizacją pozarządową Alliance Defending Freedom International, spotkanie poświęcone mniejszościom religijnym w konfliktach zbrojnych w Afryce i na Bliskim Wschodzie”, z udziałem m.in. Specjalnego Sprawozdawcy ONZ ds. wolności religii i wyznania oraz Fareedy Abbas, przedstawicielki Jazydów, która padła ofiarą niewoli ISIS oraz wraz z Fundacją Jérôme’a Lejeune’a dyskusję panelową nt. zwalczania dyskryminacji i dalszego włączania w życie społeczne osób z zespołem Downa.

   

  Rada Praw Człowieka to organ pomocniczy Zgromadzenia Ogólnego ONZ, którego głównym celem jest promowanie poszanowania praw człowieka oraz podstawowych wolności. Spotkania organu odbywają się trzy razy w roku – w marcu, czerwcu i wrześniu, a w jego sesjach uczestniczy 47 członków Rady oraz pozostałe państwa członkowskie ONZ, którym – w przeciwieństwie do państw członkowskich – nie przysługuje prawo do udziału w głosowaniach nad rezolucjami Rady.

   

  Więcej informacji na temat prac RPCZ dostępnych jest na stronie:

   

  https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/Sessions.aspx

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: