close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • PRAWA CZŁOWIEKA

 • 8 lipca 2015

  3 lipca zakończyła się 29. sesja Rady Praw Człowieka NZ, poświęcona w dużej mierze problemowi migracji.

  Sesja stanowiła dobrą okazję do przedstawienia przez UE szczegółowych informacji nt. Europejskiej Agendy Migracyjnej oraz pogłębionej dyskusji nt. podstawowych źródeł kryzysu migracyjnego, potrzeby intensyfikacji dialogu z państwami pochodzenia uchodźców oraz państwami tranzytowymi, a także konieczności wzmocnienia koordynacji działań, w tym przeciwko przemytnikom ludzi na Morzu Śródziemnym. 

   

  Podczas sesji przyjęte zostały także rezolucje krajowe w sprawie Gazy, Białorusi, Ukrainy, Syrii, a także Erytrei i Południowego Sudanu.

   

  Delegacja polska zabrała głos w sprawach priorytetowych dla polskiej agendy prawno-człowieczej, m.in.  w kwestii ochrony mniejszości religijnych, w tym chrześcijan, w sprawie  równouprawnienia kobiet, prawa do wolności wypowiedzi, prawa do wolności zgromadzeń i stowarzyszeń, a także w sprawie niezależności sędziów i prawników. Wzięliśmy także udział w dialogu ze specjalnym sprawozdawcą ds. sytuacji praw człowieka – panem Miklosem Haraszti.

   

  Polska, wraz z międzyregionalnymi  grupami państw, przedstawiła dwie rezolucje nt. negatywnego wpływu korupcji na praw człowieka, która uzyskała poparcie ze strony 144 państw ONZ, oraz rezolucję w sprawie wczesnych i wymuszonych małżeństw. Do grona sponsorów tej ostatniej inicjatywy przyłączyło się ponad 90 państw.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: