close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • PRAWA CZŁOWIEKA

 • 10 grudnia 2016

  Każdego roku 10 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Został on ustanowiony dla upamiętnienia uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w dniu 10 grudnia 1948 roku.

  Deklaracja jest jednym z kluczowych osiągnięć ONZ i stanowi fundament międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka, na którym zbudowany został system Paktów i Konwencji.

   

   

  Mimo znaczących postępów w dziedzinie promocji i ochrony praw człowieka na świecie, realizacja postanowień Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka jest dla wielu państw nadal odległym celem. Z okazji tegorocznego Dnia Praw Człowieka ONZ promuje przesłanie, które ma zachęcić ludzi do aktywnego zaangażowania i stanięcia w obronie praw tych, którzy są narażeni na dyskryminację lub przemoc. W tym dniu szczególna pamięć należy się tym, którzy poświęcają się obronie praw człowieka, często narażając na szwank swoje bezpieczeństwo, zdrowie, a często i życie.

   

  Co roku z okazji Dnia Praw Człowieka Minister Spraw Zagranicznych RP przyznaje nagrodę Pro Dignitate Humana, aby zwrócić uwagę na wybitne jednostki lub grupy, które przedkładają obronę praw człowieka i pomoc słabszym nad inne wartości. W tym roku Minister Witold Waszczykowski wręczy nagrodę przy okazji konferencji Warszawski Dialog na rzecz Demokracji, w dniu 15 grudnia 2016 r.

   

  Biuro Rzecznika Prasowego

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: