close

  • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
  • ROZBROJENIE KONWENCJONALNE

  • Konwencja CCW (Konwencja o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych rodzajów broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienie lub mające niekontrolowane skutki) dotyczy wybranych rodzajów broni konwencjonalnej, które z powodu konstrukcji lub metody działania umożliwiają jedynie częściową kontrolę użytkownika nad skutkami jej zastosowania lub powodują cierpienia większe niż niezbędne do uzyskania określonych celów militarnych, a jej celem jest eliminacja lub ograniczenie stosowania takich rodzajów broni. Konwencja wraz z Protokołami: I w sprawie niewykrywalnych odłamków, II w sprawie zakazu i ograniczeń użycia min, min-pułapek i innych urządzeń i III w sprawie zakazów lub ograniczeń użycia broni zapalających, przyjęta została w 1980 r. (weszła w życie dn. 2 grudnia 1983 r.). Protokół IV w sprawie laserowych broni oślepiających przyjęto w 1995 r., natomiast Protokół V o wybuchowych pozostałościach wojennych sporządzono w 2003 r. (wszedł w życie 12 listopada 2006 r.). Spotkania Państw-Stron Konwencji odbywają się co roku. Podczas Spotkania Państwa-Strony Konwencji dokonują oceny funkcjonowania Konwencji i wykonania planu za rok ubiegły oraz dyskutują nad planami na rok następny, w szczególności w zakresie uniwersalizacji. Konferencje Przeglądowe Konwencji zwoływane są co 5 lat - kolejną Konferencję Przeglądową CCW zaplanowano na 2016 r.
    W trakcie VI Spotkania Państw-Stron Konwencji podjęto decyzję o desygnowaniu Ambasadora Remigiusza Henczela, Stałego Przedstawiciel RP przy Biurze NZ w Genewie do pełnienia funkcji Przewodniczącego Spotkania Państw-Stron Konwencji w 2014 r.

    Drukuj Drukuj Podziel się treścią: