close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

 • 12 kwietnia 2017

  W dniu 11 kwietnia 2017 w Helsinkach z udziałem Polski odbyła się inauguracja działalności Europejskiego Centrum Doskonalenia w dziedzinie zwalczania zagrożeń hybrydowych. W gronie państw-założycieli poza Polską są także Finlandia, jako inicjator i gospodarz Centrum oraz Szwecja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Niemcy, Francja, Łotwa i Litwa. Z czasem, do Centrum będą mogły przystąpić kolejne państwa UE lub NATO.

  Powołanie centrum doskonalenia w Helsinkach umożliwi systematyczną wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy zainteresowanymi państwami, ale także odpowiednimi strukturami UE i NATO, które zostały zaproszone do uczestnictwa. Kompleksowa analiza zagrożeń hybrydowych przez Centrum zapewni zaplecze badawcze niezbędne do wypracowania kierunkowych decyzji na szczeblach politycznych. Analizy ośrodka będą dotyczyły wszechstronnej charakterystyki zagrożeń hybrydowych (aspekty militarne i pozawojskowe, takie jak działania dezinformacyjne, radykalizacja, ochrona infrastruktury krytycznej, zagrożenia cybernetyczne). Będą też identyfikowały dziedziny życia społeczno-ekonomicznego wrażliwe na oddziaływanie tych zagrożeń oraz wskazywały sposoby podnoszenia odporności państw. Centrum będzie organizować ćwiczenia i szkolenia dla zainteresowanych państw UE i NATO oraz partnerów zewnętrznych. Będzie też współpracować z istniejącymi centrami doskonalenia działającymi przy UE  i NATO, by korzystać z ich wiedzy na temat poszczególnych dziedzin zagrożeń hybrydowych.

  Na czele Centrum stać będzie dyrektor powołany przez komitet sterujący. Państwa uczestniczące będą mogły oddelegować swoich ekspertów do stałej pracy w siedzibie Centrum. Roczny budżet instytucji wyniesie ok 1,5 mln. EURO, z czego połowę pokrywać będzie Finlandia jako państwo goszczące.

  Polska od początku aktywnie uczestniczyła w pracach nad utworzeniem Centrum. Jego powołanie jest realizacją ustaleń dotyczących współpracy między UE i NATO w dziedzinie przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym podjętych podczas Szczytu Sojuszu w Warszawie w 2016 roku.

  Tagi: NATO UE

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: