close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • TRAKTAT O HANDLU BRONIĄ

 • foto Adam Roik

  foto Adam Roik

   

  Mimo istniejących porozumień nieproliferacyjnych świat wciąż ma do czynienia z zagrożeniem terroryzmem, nadmierną akumulacją broni w rejonach konfliktów,  nieprzestrzeganiem praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego. Zjawiska te są współzależne z nielegalnym handlem uzbrojeniem, a w szczególności bronią strzelecką i lekką.

   

  Istniejące porozumienia nieproliferacyjne odgrywają znaczącą rolę w umacnianiu pokoju i bezpieczeństwa na świecie, ale z uwagi na ich dotychczas regionalny charakter nie są w stanie wpływać na niekorzystne zjawiska w skali globalnej.

   

  Takie myślenie stało się podstawą inicjatywy wypracowania globalnych kryteriów kontroli legalnego handlu uzbrojeniem i sprzętem wojskowym, które miałyby charakter wiążący prawnie. 

   

  Od 2005 roku rozpoczęły się pierwsze prace koncepcyjne, które zaowocowały przyjęciem na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych Rezolucji Nr 61/89 z 6 grudnia 2006r.: „Towards an arms treaty: establishing common international standards for the import, export and transfer of conventional arms”. W kolejnych latach prowadzono pod auspicjami ONZ trudne negocjacje nad określeniem celów, zakresu i postanowień Traktatu oraz zredagowaniem jego tekstu. Ostatecznie w dniu 2 kwietnia 2013 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło tekst Traktatu o handlu bronią 154 głosami przy trzech głosach sprzeciwu i 23 wstrzymujących się. Polska podpisała Traktat w dniu 1 lipca 2013 roku, a jego ratyfikacją nastąpiła 17 grudnia 2014 r.

   

  Jak dotąd Traktat o Handlu Bronia podpisało 130 państw, a ratyfikowały 72 państwa. Informacje o Traktacie handlu bronią dostępne na http://www.un.org/disarmament/ATT/

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: