close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • WYMIAR WIELOSTRONNY

 • Współpraca wielostronna rozwija się w ramach stałych struktur, którymi są tzw. platformy tematyczne:

   

  1. ds. demokracji, dobrego zarządzania i stabilności;
  2. ds. integracji gospodarczej i konwergencji z politykami UE;
  3. ds. bezpieczeństwa energetycznego;
  4. ds. kontaktów międzyludzkich.

  Zgodnie z „Deklaracją Praską” ze szczytu Partnerstwa Wschodniego z 2009, dwa razy w roku organizowane są spotkania poszczególnych platform, które gromadzą wyższych urzędników ministerstw zaangażowanych w reformy w poszczególnych obszarach. Idea funkcjonowania platform polega na planowaniu, uzgadnianiu i koordynowaniu przedsięwzięć wspierających rozwój współpracy wielostronnej. Każda platforma przyjęła zestaw priorytetów, wraz ze stosownym programem działania, i na bieżąco przeprowadza ocenę postępów ich realizacji.

   

  Prace platform tematycznych wspierane są przez 14 paneli eksperckich, które zajmują się wybranymi sprawami. Dokonują one przeglądu i analizy sytuacji w poszczególnych krajach partnerskich pod kątem zagadnień będących przedmiotem prac platform oraz wypracowują rekomendacje działań i propozycje projektów. W ostatnim czasie utworzono nowy panel poświęcony rynkom cyfrowym, w odpowiedzi na zgłoszone zainteresowanie przedmiotową tematyką.

   

  Uzupełniającą formą współpracy wielostronnej są szkolenia, seminaria i warsztaty powiązane z aktualnymi działaniami platform tematycznych i paneli eksperckich

   

  Dodatkowo, w ramach działań wielostronnych, wdrażane są tzw. inicjatywy flagowe. Realizacja projektów w ich ramach wspiera państwa partnerskie w wypełnianiu celów dwustronnych PW, przeprowadzaniu reform, jak i dostosowywaniu się do unijnych norm i standardów.  Obecnie implementowane są następujące inicjatywy:

  1) Program Zintegrowanego Zarządzania Granicami (Integrated Border Management);

  2) Inicjatywa wsparcia małej i średniej przedsiębiorczości (SME Facility);

  3) Inicjatywa dot. ochrony cywilnej i zapobiegania katastrofom (Prevention, Preparedness and Response to natural and man-made disasters);

  4) Inicjatywa dot. programu wymiany informacji dot. ochrony środowiska (Environmental Governance);

  5) Inicjatywa dot. regionalnych rynków energetycznych i efektywności energetycznej (Energy);

  6) Inicjatywa dot. zrównoważonego rozwoju lokalnego (Sustainable Municipal Development).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: