close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • PARTNERSTWO WSCHODNIE

 • 14 listopada 2017

  – Spośród krajów Partnerstwa Wschodniego Gruzja osiągnęła największe sukcesy we wdrażaniu postanowień umowy stowarzyszeniowej oraz o pogłębionej i kompleksowej strefie wolnego handlu z Unią Europejską – powiedział minister Witold Waszczykowski podczas wspólnej wizyty w Gruzji z minister spraw zagranicznych Szwecji Margot Wallström.

   

  - Jako inicjatorzy Partnerstwa Wschodniego uznajemy i wspieramy aspiracje Gruzji do członkostwa w Unii – podkreślił szef polskiej dyplomacji.
   

  Ministrowie spraw zagranicznych Polski i Szwecji spotkali się z wicepremierem i ministrem spraw zagranicznych Gruzji Micheilem Dżanelidze. Szef polskiej dyplomacji wyraził zadowolenie, że na dwa tygodnie przed szczytem Partnerstwa Wschodniego w Brukseli (24 listopada 2017 r.) kompromisowy projekt Deklaracji ze Szczytu jest już właściwie uzgodniony i najprawdopodobniej zostanie przyjęty w jego trakcie. Podkreślił, że Polska i Szwecja są świadome, że rezultat negocjacji nie jest idealny. Gruzja oraz inne państwa deklarujące większe ambicje proeuropejskie powinny liczyć na bardziej ambitne zapisy, niezależnie od wewnętrznych dyskusji w Unii Europejskiej. Rozmówcy zgodzili się, że choć tekst politycznej deklaracji jest istotny, to najważniejsze jest jednak wdrażanie już podpisanych umów i układów. - To jest proces najlepiej i najpełniej zbliżający Gruzję do Unii Europejskiej – powiedział szef polskiej dyplomacji. - Wdrażane reformy służą także obywatelom kraju i pokazują pozytywne strony przejmowania standardów UE - dodał. Po spotkaniu troje ministrów podczas wspólnej konferencji prasowej zaapelowało o uznanie „europejskich aspiracji i europejskiego wyboru Gruzji” oraz o „poszanowanie integralności terytorialnej kraju”.

   


   

  Rozmowy z premierem Giorgim Kwirikaszwilim dotyczyły przyszłości Partnerstwa Wschodniego oraz roli Gruzji w jego ramach. Minister Witold Waszczykowski podkreślił, że wobec braku możliwości szybkiej akcesji krajów Partnerstwa oraz Gruzji do Unii Europejskiej, należy skupić się na współpracy sektorowej, która strukturalnie i długofalowo wiązałaby obie strony. Zaznaczył, że za najbardziej perspektywiczne obszary współpracy Polska uważa rozbudowę wzajemnych połączeń (connectivity), wsparcie młodzieży oraz komunikację strategiczną. W tym kontekście uwypuklił możliwości współpracy z Gruzją w dziedzinie transportu, również w odniesieniu do inicjatywy Pasa i Szlaku. – Posiadając jednocześnie umowę AA/DCFTA z UE oraz umowę o wolnym handlu z Chinami, Gruzja jest naturalnym kandydatem do odgrywania roli „hubu” dla inwestycji z UE oraz Chin –  powiedział szef polskiej dyplomacji. - Jesteście prawdziwymi przyjaciółmi Gruzji. Dziękuję za Wasze wsparcie dla naszego kraju i procesu reform. Gruzja Was nie zawiedzie – podkreślił z kolei premier Gruzji.

   


   

  Ministrowie spraw zagranicznych Polski i Szwecji spotkali się również z przedstawicielami gruzińskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Rozmowy dotyczyły wsparcia dla demokratycznych przemian w Gruzji oraz wdrażania postanowień umowy stowarzyszeniowej Gruzji z UE. Następnie Witold Waszczykowski i Margot Wallström udali się do biura terenowego Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej (EUMM) w Mcchecie na spotkanie z zastępcą przewodniczącego misji Erikiem Hoeegiem oraz pełniącymi w niej służbę Polakami i Szwedami. Ministrowie zapoznali się z bieżącą sytuacją na terenach okupowanych w Abchazji i Osetii Południowej, a także odwiedzili linię rozgraniczenia konfliktu w okolicy Odzisi przy granicy z Osetią Południową.

   


   

  Na zakończenie wizyty ministrowie spotkali się z prezydentem Gruzji Giorgim Margwelaszwilim, z którym rozmawiali głównie o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa. W trakcie spotkania szef polskiej dyplomacji wyraził poparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej Gruzji. Podkreślił także konieczność kontynuacji międzynarodowych wysiłków na rzecz pokojowego rozwiązania konfliktu w Abchazji i Osetii Południowej.

   


   

  Wspólna wizyta ministrów w Gruzji została zorganizowana w ramach wspólnej inicjatywy Szwecji i Polski i odbyła się niespełna miesiąc po wizycie dwustronnej ministra Witolda Waszczykowskiego w tym kraju (20 października 2017 r.).
   

  Przy okazji wizyty ministrowie spraw zagranicznych Polski i Szwecji opublikowali wspólny artykuł poświęcony przyszłości Partnerstwa Wschodniego, który ukazał się w języku polskim na łamach „Dziennika Gazety Prawnej” oraz w wersji angielskiej w portalu EUObserver i w prasie gruzińskiej.
   

   
  Biuro Rzecznika Prasowego
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

   


   

  Polecamy:

  EU Observer

  Dziennik Gazeta Prawna

  Civil.ge

  Ministrowie spraw zagranicznych Polski i Szwecji w Gruzji o Partnerstwie Wschodnim
  Ministrowie spraw zagranicznych Polski i Szwecji w Gruzji o Partnerstwie Wschodnim
  Ministrowie spraw zagranicznych Polski i Szwecji w Gruzji o Partnerstwie Wschodnim
  Ministrowie spraw zagranicznych Polski i Szwecji w Gruzji o Partnerstwie Wschodnim
  Ministrowie spraw zagranicznych Polski i Szwecji w Gruzji o Partnerstwie Wschodnim
  Ministrowie spraw zagranicznych Polski i Szwecji w Gruzji o Partnerstwie Wschodnim
  Ministrowie spraw zagranicznych Polski i Szwecji w Gruzji o Partnerstwie Wschodnim
  Ministrowie spraw zagranicznych Polski i Szwecji w Gruzji o Partnerstwie Wschodnim
  Ministrowie spraw zagranicznych Polski i Szwecji w Gruzji o Partnerstwie Wschodnim
  Ministrowie spraw zagranicznych Polski i Szwecji w Gruzji o Partnerstwie Wschodnim
  Ministrowie spraw zagranicznych Polski i Szwecji w Gruzji o Partnerstwie Wschodnim
  Ministrowie spraw zagranicznych Polski i Szwecji w Gruzji o Partnerstwie Wschodnim
  Ministrowie spraw zagranicznych Polski i Szwecji w Gruzji o Partnerstwie Wschodnim
  Ministrowie spraw zagranicznych Polski i Szwecji w Gruzji o Partnerstwie Wschodnim
  Ministrowie spraw zagranicznych Polski i Szwecji w Gruzji o Partnerstwie Wschodnim
  Ministrowie spraw zagranicznych Polski i Szwecji w Gruzji o Partnerstwie Wschodnim
  Ministrowie spraw zagranicznych Polski i Szwecji w Gruzji o Partnerstwie Wschodnim
  Ministrowie spraw zagranicznych Polski i Szwecji w Gruzji o Partnerstwie Wschodnim
  Ministrowie spraw zagranicznych Polski i Szwecji w Gruzji o Partnerstwie Wschodnim
  Ministrowie spraw zagranicznych Polski i Szwecji w Gruzji o Partnerstwie Wschodnim
  Ministrowie spraw zagranicznych Polski i Szwecji w Gruzji o Partnerstwie Wschodnim
  Ministrowie spraw zagranicznych Polski i Szwecji w Gruzji o Partnerstwie Wschodnim
  Ministrowie spraw zagranicznych Polski i Szwecji w Gruzji o Partnerstwie Wschodnim
  Ministrowie spraw zagranicznych Polski i Szwecji w Gruzji o Partnerstwie Wschodnim
  Ministrowie spraw zagranicznych Polski i Szwecji w Gruzji o Partnerstwie Wschodnim
  Ministrowie spraw zagranicznych Polski i Szwecji w Gruzji o Partnerstwie Wschodnim
  Ministrowie spraw zagranicznych Polski i Szwecji w Gruzji o Partnerstwie Wschodnim
  Ministrowie spraw zagranicznych Polski i Szwecji w Gruzji o Partnerstwie Wschodnim
  Ministrowie spraw zagranicznych Polski i Szwecji w Gruzji o Partnerstwie Wschodnim
  Ministrowie spraw zagranicznych Polski i Szwecji w Gruzji o Partnerstwie Wschodnim
  Ministrowie spraw zagranicznych Polski i Szwecji w Gruzji o Partnerstwie Wschodnim
  Ministrowie spraw zagranicznych Polski i Szwecji w Gruzji o Partnerstwie Wschodnim

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: