close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ORGANY ONZ

 • UN General Assembly

   

  www.un.org/ga

   

  Składa się z przedstawicieli wszystkich państw członkowskich ONZ, z których każde ma jeden głos. Odbywa coroczne sesje zwyczajne, które rozpoczynają się każdego roku we wtorek następujący po drugim poniedziałku września. Decyzje w najważniejszych kwestiach, jak wybór niestałych członków Rady Bezpieczeństwa, wybór członków Rady Gospodarczej i Społecznej, przyjmowanie nowych członków Organizacji Narodów Zjednoczonych, zawieszanie w korzystaniu z praw i przywilejów członkowskich, sprawy budżetowe oraz dotyczące pokoju i bezpieczeństwa, przyjmowane są większością 2/3 głosów. W pozostałych sprawach - zwykłą większością głosów.

   

  W ramach Zgromadzenia Ogólnego funkcjonuje sześć tzw. Głównych Komitetów, które stanowią forum dyskusji dla państw-członków ONZ na temat zagadnień pogrupowanych tematycznie:


  - I Komitet - ds. rozbrojenia i międzynarodowego bezpieczeństwa,
  - II Komitet - ds. ekonomicznych i finansowych,
  - III Komitet - ds. społecznych, humanitarnych i kulturalnych,
  - IV Komitet - ds. specjalnych politycznych i dekolonizacji,
  - V Komitet - ds. administracyjnych i budżetowych,
  - VI Komitet - ds. prawnych.

   


  Zobacz film autorstwa ONZ pt.: "Behind the scenes of the UN General Assembly", prezentujący działalność Zgromadzenia Ogólnego ONZ:

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: