close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • ORGANY ONZ

 • United Nations Economic and Social Council

   

  www.un.org/esa/coordination/ecosoc

   

   

  Rada Gospodarcza i Społeczna NZ (ECOSOC) to jeden z sześciu głównych organów systemu NZ. Zakres kompetencji, skład, funkcje i uprawnienia oraz zasady głosowania i procedura ujęte są w rozdziale IX i X Karty NZ.


  ECOSOC koordynuje prace 16 organizacji wyspecjalizowanych NZ, 10 komisji funkcjonalnych oraz 5 komisji regionalnych; rozpatruje raporty 11 funduszy i programów; udziela zaleceń systemowi NZ oraz krajom członkowskim. Z realizacją zadań z zakresu odpowiedzialności ECOSOC wiąże się wykorzystanie ponad 70% zasobów ludzkich i finansowych systemu ONZ.


  Realizując swój mandat, ECOSOC konsultuje środowiska akademickie, przedstawicieli sektora biznesu oraz ponad 2350 akredytowanych przez siebie organizacji pozarządowych.


  W skład ECOSOC wchodzą 54 państwa wybierane przez ZO ONZ na okresy 3-letnie zgodnie z zasadą sprawiedliwej geograficznie dystrybucji miejsc: 14 miejsc przypada grupie państw afrykańskich, 11 azjatyckich, 6 wschodnioeuropejskich (EW), 10 latynoskich, 13 zachodnioeuropejskich i innych (EZ).

   

   

  Zobacz film UNECOSOC pt.: "2017: A Year in ECOSOC", prezentujący działalność Rady Gospodarczej i Społecznej NZ w 2017 r.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: