close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • SEMINARIA WARSZAWSKIE

 • 3 października 2012

  VI Seminarium Warszawskie pt. „Stosowanie Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w krajowym systemie prawnym” (19 października 2012 r.)

  W dniu 19 października 2012 r. odbyło się „VI Seminarium Warszawskie” poświęcone „Stosowaniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w krajowym systemie prawnym”. Seminarium jest corocznym wydarzeniem organizowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z instytucjami krajowymi i zagranicznymi i znajduje swoje odzwierciedlenie w kalendarzu prac Rady Europy. Stanowi ono międzynarodowe forum wymiany doświadczeń kadry naukowej oraz praktyków związanych z działalnością Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

  Tegoroczne Seminarium zostało zorganizowane we współpracy z Krajową Radą Sądownictwa i było skierowane do przedstawicieli krajowych organów ochrony prawnej, w tym sędziów, prokuratorów oraz pełnomocników procesowych. Łącznie w Seminarium uczestniczyło około 150 przedstawicieli polskiego świata prawniczego.
   

  Przybyłych na Seminarium gości powitała Pani Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz wraz z Przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa Panem Antonim Górskim, gościem honorowym konferencji był zaś dr hab., prof. UJ, Pan Krzysztof Wojtyczek, który w listopadzie 2012 r. obejmie funkcję Sędziego w Europejskim Trybunale Praw Człowieka z ramienia Polski.

   

  Wśród moderatorów i panelistów tegorocznej konferencji znaleźli się najznamienitsi przedstawiciele polskiej judykatury oraz świata nauki a także reprezentanci Kancelarii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – Kanclerz IV Sekcji , Pan Lawrence Early, oraz Kierownik Wydziału w IV Sekcji, Pani Renata Degener.

   

  Seminarium pozwoliło na przedyskutowanie zagadnień związanych ze stosowaniem Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności przez sądy krajowe, jak również wpływu orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na polskie prawo, w tym roli Parlamentu RP w zapewnieniu implementacji standardów wynikających z Konwencji.

   

  W ramach panelu poświeconego instytucji wznowienia postępowania po wydaniu orzeczenia przez Europejski Trybunał Praw Człowieka doświadczenia Republiki Federalnej Niemiec w tym przedmiocie przedstawiła dr Judith Hilker, pracownik federalnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

   

  Ostatni panel Seminarium został poświęcony środkom tymczasowym nakładanym przez Europejski Trybunał Praw Człowieka i ich stosowaniu w polskim systemie prawnym. Doświadczenia systemu holenderskiego w tym obszarze przedstawiła Pani Stéphanie Cassé, przedstawicielka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Królestwa Niderlandów, a wprowadzenia do tematu dokonał Kanclerz IV Sekcji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

   

  Program Seminarium (pdf.)

   

  Publikacja podsumowująca VI Seminarium Warszawskie „Stosowanie Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności w krajowym systemie prawnym” znajduje się w zakładce „Publikacje”.>>

  _MG_3935
  _MG_3951
  _MG_3975
  DSC07414
  DSC07420
  DSC07432
  DSC07493
  DSC07500
  DSC07509
  DSC07513
  IMG_4266
  IMG_4311
  IMG_4350
  IMG_4351
  IMG_4374
  IMG_4383
  IMG_4386
  IMG_4387
  IMG_4444
  IMG_4434

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: