close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • SEMINARIA WARSZAWSKIE

 • 3 października 2012

  III Seminarium Warszawskie pt. „Procedury wyroków pilotażowych oraz rozwój standardów praw człowieka” (14 – 15 maja 2009 r.)

  W dniach 14 – 15 maja 2009 r. odbyło się III Seminarium Warszawskie pt. „Procedury wyroków pilotażowych oraz rozwój standardów praw człowieka”. Organizatorami seminarium byli: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Rada Europy, Europejski Trybunał Praw Człowieka, Biuro Informacji Rady Europy w Warszawie, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej oraz Human Rights and Social Justice Research Institute z London Metropolitan University. W seminarium wzięli udział m.in. sędziowie Trybunału, pełnomocnicy rządów krajów członkowskich Rady Europy przed Trybunałem, urzędnicy Rady Europy oraz przedstawiciele zarówno krajowych, jak i zagranicznych środowisk naukowych.

  Seminarium poświęcone było przede wszystkim dyskusji na temat możliwości zwiększenia efektywności systemu ochrony praw człowieka stworzonego na podstawie Konwencji. Dyskutowano nad rozwiązaniami zmierzającymi do zmniejszenia liczby skarg składanych do Trybunału, a także nad rolą Trybunału jako sądu o charakterze konstytucyjnym. W tym kontekście szeroko omówione zostały doświadczenia państw w zakresie wykonywania wyroków pilotażowych. Uczestnicy spotkania debatowali także nad rozwijaniem standardów w dziedzinie ochrony praw człowieka oraz nad zacieśnianiem współpracy pomiędzy pełnomocnikami rządów w postępowaniach przed Trybunałem.

  Seminarium zostało poświęcone pamięci prof. Andrzeja Stelmachowskiego, zmarłego w 2009 r.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: