close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • SEMINARIA WARSZAWSKIE

 • Seminaria Warszawskie są wydarzeniem organizowanym przez Departament ds. Postępowań przed Międzynarodowymi Organami Ochrony Praw Człowieka w Ministerstwie Spraw Zagranicznych we współpracy z instytucjami krajowymi i zagranicznymi. Seminarium jest wyszczególnione w kalendarzu prac Rady Europy. Stanowi ono międzynarodowe forum wymiany doświadczeń kadry naukowej oraz praktyków związanych z działalnością Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Seminaria Warszawskie od wielu lat są częścią szerszej dyskusji na temat przyszłości systemu ochrony praw człowieka w Europie. Stanowią forum wymiany poglądów oraz źródło inspiracji dla działań Rady Europy i jej członków.

   

   

   

  • XII Seminarium Warszawskie pt. „Europejska Konwencja Praw Człowieka – 25 lat zmian oblicza polskiego prawa i praktyki” (13 czerwca 2018 r.) >>
  • XI Seminarium Warszawskie  pt. "Prawo do godnego życia w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i innych standardów międzynarodowych" (24 listopada 2017 r., Warszawa) >>
  • X Seminarium Warszawskie  pt. "Pozytywne i negatywne obowiązki państwa wobec osób pozbawionych wolności – aktualne wyzwania polskiego systemu penitencjarnego" (14 października 2016 r., Warszawa) >>
  • IX Seminarium Warszawskie pt. "Dysfunkcje polskiego prawa – jak poprawić system środków prawnych w Polsce?" (16 października 2015 r., Lublin) >>
  • VIII Seminarium Warszawskie pt. "Równość w dostępie do praw gwarantowanych w systemie Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności - aktualny stan i wyzwania" (24 października 2014 r.) >>
  • VII Seminarium Warszawskie pt. „Obywatel w Radzie Europy i Unii Europejskiej- nowe wyzwania po dwudziestu latach od przystąpienia przez Polskę do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności” (25 październik 2013 r.) >>
  • VI Seminarium Warszawskie pt. „Stosowanie Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w krajowym systemie prawnym” (19 października 2012r.) >>
  • V Seminarium Warszawskie pt. „Prawa człowieka” (29 września – 1 października 2011 r.) >>
  • IV Seminarium Warszawskie pt. „Koncepcja ogólnego krajowego środka odwoławczego oraz uproszczonych procedur zmian Konwencji w procesie post-Interlaken” (9 – 10 września 2010 r.) >>
  • III Seminarium Warszawskie pt. „Procedury wyroków pilotażowych oraz rozwój standardów praw człowieka” (14 – 15 maja 2009 r.) >>
  • II Seminarium Warszawskie pt. „Europejski Trybunał Praw Człowieka – agenda na XXI wiek” (23 – 24 czerwca 2006 r.) >>
  • I Seminarium Warszawskie pt. „Doskonalenie środków krajowych w szczególności w odniesieniu do przewlekłości postępowań” (28 kwietnia 2005 r.) >>

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią:

  2 032