close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • KONKURS DLA SZKÓŁ 2018

 • 21 sierpnia 2018

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych uprzejmie zawiadamia, że wręczenie nagród w konkursach odbyło się w dniu 8 lutego 2019 r. o godz. 11.00, w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

   

  Informacja o wynikach konkursów upamiętniających 25 rocznicę przystąpienia przez Polskę do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, zorganizowanych pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Ośrodka Rozwoju Edukacji.
   

  W konkursie plastycznym dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej:

  I miejsce - Izabela Szyszkowska, lat 8, klasa II, Szkoła Podstawowa im. 24 lutego 1863 r. w Małogoszczu

  II miejsce - Amelia Kurowska, lat 7, klasa I, Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 11 im. Bohaterów Warszawy w Kielcach

  III miejsce - Jakub Starowicz, lat 9, klasa III, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach im. ks. Franciszka Gołby

   

  wyróżnienia:

  - Aleksandra Gańko, lat 8, klasa III, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Dąbrówki w Mińsku Mazowieckim

  - Olimpia Chrobak, lat 7, klasa II, Szkoła Podstawowa im. 24 lutego 1863 r. w Małogoszczu

  - Igor Kuźmiński, lat 7, klasa I, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej w Słupnie

  - Zofia Lipa, lat 8, klasa II, Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzicach.

   

   

  W konkursie plastycznym dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej:

  I miejsce - Jakub Dobrowolski, lat 12, klasa VI, Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzozowie im. prof. Władysława Szafera

  II miejsce - Julia Powiecka, lat 11, klasa V, Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie

  III - Gaia Nienartowicz, lat 9, klasa IV, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie

   

  wyróżnienia:

  - Rafał Krysztoforski, lat 12, klasa VI, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym

  - Paweł Zima, lat 10, klasa V, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Jodłowej

  - Oleg Brylowski, lat 11, klasa V, Zespół Szkół i Przedszkola w Miłoradzu.

   

   

  W konkursie na plakat edukacyjny dla uczniów klas VI-VIII szkoły podstawowej:

  I miejsce - zespół uczestników: Aleksandra Zakowicz, lat 13, Kamil Radomski, lat 13, Patrycja Andrzejewska, lat 12 , klasa VII, Szkoła Podstawowa w Męcince im. Mikołaja Kopernika

  II miejsce - Karolina Ptak, lat 13, klasa VII, Szkoła Podstawowa im. mjra Henryka Sucharskiego w Koszycach Wielkich.

  III miejsce - Zuzanna Lemska, lat 14, klasa VIII, Szkoła Podstawowa nr 81 im. prof. Michała Siedleckiego w Gdańsku

   

  wyróżnienia:

  - Krystian Sołtys, lat 13, klasa VII, Szkoła Podstawowa im. mjra Henryka Sucharskiego w Koszycach Wielkich

  - Daria Rudź, lat 14, klasa VIII, Szkoła Podstawowa im. gen. Nikodema Sulika w Lubyczy Królewskiej

  - zespół uczestników: Maria Cichosz, lat 14, Vanessa Kosecka, lat 14, klasa VIII, Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Pabianicach

  - Hanna Szewczyk, lat 13, klasa VII, Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie.

   

   

  W konkursie na esej dla uczniów gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych oraz ponadpodstawowych:

  I miejsce – Aleksandra Zientarska, lat 18, klasa III, Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lidzbarku – praca pt. „Karę trzeba przeżyć”

  II miejsce – Marcin Kuna, lat 18, klasa III, Liceum Ogólnokształcące nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Wrocławiu – praca pt. „Bez rzetelności nie ma sprawiedliwości”

  III miejsce - Piotr Mazowiecki, lat 18, klasa III, VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV w Warszawie – praca pt. „Wartość wolności”

   

  wyróżnienia:

  - Kinga Bukowczyk, lat 16, I klasa, VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, praca pt. „Mamy prawo do wolności wyrażania opinii, które gwarantuje nam art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka”

  - Justyna Kozioł, lat 17, II klasa, II Liceum Ogólnokształcące im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu, praca pt. „Artykuł 6, prawo do rzetelnego procesu sądowego. Dwanaście gwiazd”.

   

   

  Nagrodzeni nauczyciele-opiekunowie laureatów I-III miejsca oraz szkoły:

  Elżbieta Błachowicz, VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV w Warszawie

  Agata Cieślikowska, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. mjra Henryka Sucharskiego w Koszycach Wielkich

  Monika Ćwiklik, Szkoła Podstawowa w Małogoszczu im. 24 lutego 1863 r.

  Lucyna Dobrowolska, Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzozowie im. prof. Władysława Szafera

  Urszula Gil, Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 11 im. Bohaterów Warszawy w Kielcach

  Iwona Jabłońska, Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lidzbarku

  Iwona Krzysztofik-Nachman, Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej w Knurowie

  Lucyna Maślana, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bachowicach im. ks. Franciszka Gołby

  Katarzyna Moskwa, Liceum Ogólnokształcące nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Wrocławiu

  Karolina Strusińska, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie

  Kamila Strzemińska, Szkoła Podstawowa w Męcince im. Mikołaja Kopernika

  Mariusz Wypych, Szkoła Podstawowa nr 81 im. prof. Michała Siedleckiego w Gdańsku.

   

   

  Wyróżnienia i dyplomy otrzymują również nauczyciele i szkoły:

  Zofia Czech, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Jodłowej

  Mariola Maciuła, Szkoła Podstawowa im. gen. Nikodema Sulika w Lubyczy Królewskiej

  Monika Przyłucka, Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzicach

  Katarzyna Romaniak, Zespół Szkół i Przedszkola w Miłoradzu

  Łukasz Szewczyk, Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Podgórzynie

  Anna Szmidt-Pawłowska, Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Pabianicach

  Małgorzata Wilgucka, II Liceum Ogólnokształcące im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu.

   

  Dla Laureatów i Nauczycieli przygotowujących Laureatów do konkursów przewidziane zostały nagrody. Dodatkowo, organizator przyzna nagrody niespodzianki dla wyróżnionych uczniów. Szkoły Laureatów otrzymają zaś honorowe dyplomy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w styczniu 2019 r. (o dokładnym terminie powiadomimy w późniejszym czasie).

   

  Prace konkursowe oceniane były przez trzy komisje konkursowe powołane przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w dniu 31 października 2018 r. (skład komisji - patrz poniżej). Wszystkie prace punktowane były według kryteriów przewidzianych w regulaminie, a proces oceny prowadzony był w sposób gwarantujący anonimowość autorów.

   

  Poziom wszystkich prac był niezwykle wysoki i wyrównany.

   

  Serdecznie gratulujemy i dziękujemy
  wszystkim uczestnikom konkursów!

   

  ***

   

  Głównym celem konkursów  zorganizowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych było upowszechnianie wśród uczniów, nauczycieli i szkół wiedzy na temat praw i wolności chronionych Europejską Konwencją Praw Człowieka oraz na temat roli i działalności Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

   

  Celem konkursów był również zwiększenie znaczenia edukacji obywatelskiej i edukacji na rzecz praw człowieka (EO/EPC) w szkołach oraz podniesienie świadomości prawnej i rozwój kompetencji społeczno-obywatelskich uczniów i nauczycieli. Liczymy także, że udział w konkursach doprowadzi do zwiększenia zainteresowania uczniów zdobywaniem wiedzy na temat ochrony praw człowieka we współczesnym świecie oraz na temat przynależności Polski do systemu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

   

  Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować do Ministerstwa Spraw Zagranicznych:

   

  na adres e-mail: dpopc.sekretariat@msz.gov.pl

  lub numer telefonu (22) 523 9319

   

   

  Do pobrania:

   

  Regulamin Konkursu plastycznego dla uczniów klas I-VI szkoły podstawowej

  Formularz zgłoszeniowy Uczestnika Konkursu plastycznego (załącznik nr 1)

  Oświadczenie ws. Konkursu plastycznego (załącznik nr 2)

  Formularz zgłoszeniowy Nauczyciela przygotowującego do Konkursu plastycznego (załącznik nr 3)

  Skład Komisji Konkursowej do oceny prac w Konkursie plastycznym  (Decyzja Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej nr 58/2018)

   

  Regulamin Konkursu na plakat edukacyjny dla uczniów klas VI-VIII szkoły podstawowej

  Formularze zgłoszeniowe Uczestników Konkursu na plakat edukacyjny (załącznik nr 1 i 2)

  Oświadczenia ws. Konkursu na plakat edukacyjny (załączniki nr 3 i 4)

  Formularz zgłoszeniowy Nauczyciela przygotowującego do Konkursu na plakat edukacyjny (załącznik nr 5)

  Skład Komisji Konkursowej do oceny prac w Konkursie na plakat edukacyjny  (Decyzja Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej nr 59/2018)

   

  Regulamin Konkursu na esej dla uczniów gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

  Formularz zgłoszeniowy Uczestnika Konkursu na esej (załącznik nr 1)

  Oświadczenia ws. Konkursu na esej (załączniki nr 2 i 3)

  Formularz zgłoszeniowy Nauczyciela przygotowującego do Konkursu na esej (załącznik nr 4)

  Skład Komisji Konkursowej do oceny prac w Konkursie na esej  (Decyzja Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej nr 60/2018)

   

  Materiały pomocnicze do pobrania:

   

  Tekst Europejskiej Konwencji Praw Człowieka wraz z protokołami nr 1,4,6,7 i 13 w j. polskim

  Podstawowa informacja nt. Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: