close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • STOSUNKI Z PAŃSTWAMI EUROPY

 • Stosunki dwustronne

   

   

  W okresie międzywojennym Polska nie utrzymywała stosunków dyplomatycznych z Irlandią. Bezpośrednio po drugiej wojnie światowej Irlandia nie nawiązała stosunków dyplomatycznych z Polską. Do 1976 r. istniały jedynie kontakty handlowe (w Dublinie otwarto Biuro Polskiego Przedstawicielstwa Handlowego). W dniu 30 września 1976 r. nawiązano stosunki dyplomatyczne między obydwoma państwami na szczeblu ambasad. Polski Ambasador w Danii był akredytowany w Irlandii (od 1977 r.), a ambasador Republiki Irlandzkiej w Szwecji i Finlandii został akredytowany w Polsce (do 1990 r.). W kolejnych latach w Irlandii akredytowani byli Ambasadorzy w Belgii (od 1979 r.) i Niderlandach (od 1981 r.), a w latach 1984–1991 – Ambasador w Londynie. Od 1991 r. Polska ma swoją ambasadę w Dublinie.

   

  Stosunki gospodarcze między Polską a Irlandią regulowane są m.in. przez Traktat Akcesyjny (2003 r.), Umowę o Rozwoju Współpracy Gospodarczej, Przemysłowej i Naukowo-Technicznej (1977 r.), Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (1995 r.).

  Z uwagi na potencjał ludnościowy i gospodarczy, wymianę handlową, a także rolę w polityce wschodniej i stosunkach transatlantyckich Polska jest dla Irlandii głównym partnerem w Europie Środkowej. Ambasada Irlandii w Warszawie była pierwszą placówką tego kraju otwartą w regionie. Obydwa kraje rozwijają współpracę polityczną i gospodarczą, mają także podobny punkt widzenia na wiele kwestii z agendy europejskiej (TTiP, kryzys finansowy w Grecji, Bexit, wzmocnienie instytucji UE).

   

  Dwustronne kontakty wysokiego szczebla są regularne, choć niezbyt częste. Do najważniejszych, ostatnich kontaktów politycznych należą: wizyta robocza premiera Irlandii Endy Kenny’ego w Warszawie 9.02.2017 r., wizyta robocza ministra SZ W. Waszczykowskiego w Dublinie 23-24.11.2016 r., wizyta ministra SZ G. Schetyny w Dublinie w lipcu 2015 r.   

  W 2015 r. polsko–irlandzkie obroty handlowe wyniosły 2 mld EUR. Wartość polskiego eksportu do Irlandii wyniosła 628 mln EUR, zaś import z Irlandii wyniósł 1,4 mld EUR. Saldo obrotów było ujemne dla Polski (825 mln EUR). W pierwszych dziewięciu miesiącach 2016 r., zwiększyły się o 4,4% do poziomu 1.587 mln EUR. Polski eksport do Irlandii zwiększył się o 6,9% do poziomu 490,2 mln EUR, zaś nasz import z Irlandii wzrósł o 3,3% i wyniósł 1.097,3 mln EUR.

  Liczebność Polonii w Irlandii szacuje się na ok. 120 tys. osób. Język polski jest pierwszym językiem obcym, którym posługują się cudzoziemcy w Irlandii. W 2015 r. i 2016 r. odbywał się pierwszy festiwal polsko-irlandzki PolskaEire2015. W jego trakcie zorganizowano ok. 150 wydarzeń w całym kraju, których gospodarzami były środowiska polonijne, jak i władze i podmioty irlandzkie. Główne skupiska Polaków w Irlandii znajdują się w okolicach Dublina, mniejsze w rejonie Cork, Limerick i Galway.  

   

  Strona Ambasady RP w Irlandii

  Tagi: Irlandia

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: