close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • 22 września 2014

  Ekonomizacja polityki zagranicznej, zatrudnienie Polaków w instytucjach międzynarodowych i działania MSZ w 2015 r. związane z Europejskim Rokiem Rozwoju to tylko niektóre tematy trzydniowego spotkania MSZ i przedstawicieli Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej, które rozpoczęło się dziś w Poznaniu.

  Spotkanie ma na celu również podniesienie kompetencji organizacyjnych i przygotowanie konsultantów Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej (RODM) do przeprowadzenia debat oksfordzkich. Planowana na przyszły rok przez MSZ seria debat ma być zbudowana wokół dorocznego expose Ministra Spraw Zagranicznych nt. założeń polskiej polityki zagranicznej.

   

  Ostatni dzień spotkania poświęcony będzie omówieniu priorytetów komunikacyjnych na rok 2015.  Znajdą się wśród nich tematy dotyczące promocji polskiego modelu samorządności (w związku z ogłoszonym przez Prezydenta RP Rokiem Samorządności 2015). Debata poświęcona będzie także roli społeczności regionalnych i lokalnych w kształtowaniu wizerunku Polski za granicą, znaczenia współpracy regionalnej (w związku z Przewodnictwem Polski w Radzie Państw Morza Bałtyckiego) i promocji polityki rozwojowej Unii Europejskiej (w kontekście Europejskiego Roku Rozwoju).

   

  Idea powołania Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej (RODM) narodziła się w 2012 r. jako realizacja zapowiedzi Ministra Spraw Zagranicznych o konieczności nadania nowej dynamiki „samorządowemu i obywatelskiemu wymiarowi polityki zagranicznej”. Głównym celem funkcjonowania RODM stało się przybliżenie obywatelom głównych założeń polskiej polityki zagranicznej, wzmocnienie współpracy pomiędzy MSZ, samorządem i organizacjami pozarządowymi. Obecnie w całym kraju działa 17 ośrodków usytułowanych w miastach będących siedzibami władz regionów. Organizacje prowadzące RODM zostały wyłonione w drodze otwartego konkursu.

   

  Biuro Rzecznika Prasowego

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: