close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • DYPLOMACJA PUBLICZNA

 • 13 grudnia 2016

  Podczas walnego zgromadzenia sieci EUNIC (European Union National Institutes for Culture), które odbyło się w dniach 8-9 grudnia 2016 r. w Brukseli, dyrektor Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ, pani Małgorzata Wierzejska, wybrana została do władz stowarzyszenia (Board of Directors) na dwuletnią kadencję.

  EUNIC to sieć narodowych instytutów kultury oraz innych instytucji narodowych zaangażowanych w działalność z zakresu dyplomacji publicznej  i kulturalnej. Misją EUNIC jest promocja dialogu międzykulturowego oraz wzmocnienie roli kultury w polityce i relacjach zewnętrznych krajów członkowskich UE zarówno na poziomie europejskim, jak i pozaeuropejskim.

   

  Polska od kilku lat współpracuje z EUNIC Global oraz klastrami EUNIC poprzez Instytuty Polskie oraz placówki dyplomatyczne w Europie i na świecie.

   

  W agendzie walnego zgromadzenia EUNIC, oprócz wyborów nowego członka Rady Dyrektorów oraz głosowania dotyczącego przyjęcia nowego członka rzeczywistego EUNIC,  znalazły się także kwestie nowej strategii międzynarodowych działań kulturalnych oraz projekt reformy klastrów EUNIC.

   

  Kierowany przez dyrektor Małgorzatę Wierzejską  Departament, nadzoruje i koordynuje działalność w obszarze promocji Polski i dyplomacji kulturalnej realizowaną przez polskie placówki dyplomatyczne, w tym 24 Instytuty Polskie. Dyrektor Małgorzata Wierzejska jest jedynym przedstawicielem Europy Środkowej w Radzie Dyrektorów EUNIC.

   

   

  GA (6 of 18)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: