close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • WEŹ UDZIAŁ W WIZYTACH GOSPODARCZYCH I WYDARZENIACH PROMOCYJNYCH MSZ

 • 14 grudnia 2018

  W dniach 11-13 czerwca 2019 r., w Nadarzynie pod Warszawą odbędzie się Warsaw Humanitarian Expo 2019 (WHE 2019). Jest to pierwsze wydarzenie o charakterze konferencyjno-targowym (MSZ- PTAK WARSAW EXPO- LUBAWA S.A. ) dotyczące tematyki humanitarno-rozwojowej w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

  Celem WHE 2019 jest zwiększenie zaangażowania biznesu z EŚW w niesienie pomocy humanitarnej i rozwojowej, promocja oferty regionalnych dostawców towarów i usług (w tym know-how) z sektora humanitarnego, a także aktywizacja udziału firm z regionu w rynku projektów i przetargów organizacji międzynarodowych (OM) oraz międzynarodowych NGO-sów.

   

   

  WHE 2019 otrzymało patronat Prezydenta RP.

  Warsaw Humanitarian Expo składa się z 3 komponentów:

   

  1. Wystawa /Targi  - Broszury informacyjne: wer. PL + wer. ENG oraz Zaproszenia do wystawców wer. PL + wer. ENG
  2. Konferencja - Responsible Business for Humanitarian EmergenciesProgram Konferencji
  3. Warsaw Procurement Forum (WPF)   - Program WPF

   

  Część wystawowa/Targi -  udział wezmą wystawcy głównie z regionu EŚW, dostarczający sprzęt, usługi i know-how z sektorów związanych z pomocą humanitarną i zarządzaniem kryzysami humanitarnymi. Sektory wystawiennicze będą podzielone na strefy: logistyki i komunikacji; medyczną; schronienia; bezpieczeństwa; żywności. Zorganizowana zostanie też strefa agencji: dla organizacji międzynarodowych oraz NGOsów.

   

  Część konferencyjna A - „Responsible Business for Humanitarian Emergencies” - ma na celu zarówno popularyzację koncepcji angażowania się w pomoc humanitarną i rozwojową (także sektora przedsiębiorstw). Tematyka konferencji uwzględni zagadnienia z pogranicza pomocy humanitarnej i biznesu, w  tym:

  • motywacje,  perspektywy i wyzwania związane z udziałem biznesu w regionach dotkniętych kryzysami humanitarnymi;
  • wykorzystanie nowych technologii i innowacji w zakresie usług związanych z niesieniem pomocy humanitarnej i ratowniczej;
  • partnerstwa publiczno-prywatne – doświadczenia i wyzwania;

   

  Część konferencyjna B - Warsaw Procurement Forum (WPF2019) z udziałem ekspertów organizacji międzynarodowych odpowiedzialnych za projekty i zakupy. Celem WPF jest rozwijanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, w tym z regionu EŚW, a organizacjami międzynarodowymi (OM) oraz pozarządowymi. WPF obejmować będzie szkolenia i warsztaty dla biznesu, case-studies poświęcone efektywnemu niesieniu pomocy oraz bezpośrednie spotkania między przedsiębiorcami oraz przedstawicielami organizacji międzynarodowych odpowiedzialnymi za zamówienia i projekty.

  Partnerami Forum dla Polski są podmioty instytucjonalne z  następujących krajów: Słowacja, Czechy, Austria, Ukraina, Grecja, Rumunia

   

   

  Więcej informacji o wydarzeniu oraz formularze rejestracyjne na poszczególne części WHE 2019 dostępne są pod adresem:

   

  http://humanitarianexpo.com

   

   

  Kontakt w sprawie Konferencji i Forum

   

  Wojciech Ponikiewski | Ambasador, Zastępca Dyrektora, DWE; | e-mail: wojciech.ponikiewski@msz.gov.pl

  Karolina Zelent-Śmigrodzka | Zastępca Dyrektora, DWR; | e-mail: karolina.zelent-smigrodzka@msz.gov.pl

  Olga Piaskowska | Naczelnik, DWR; e-mail: olga.piaskowska@msz.gov.pl

  Beata Pich | Kierownik, DWE; | e-mail: beata.pich@msz.gov.pl

  Olga Jabłońska | I sekretarz, DWR; | e-mail: olga.jablonska@msz.gov.pl

  Marcin Nowak II sekretarz | II sekretarz, DWE; | e-mail: marcin.nowak@msz.gov.pl

  Jan Kacper Markiewicz | Główny Specjalista, DWE; | e-mail: jan.markiewicz@msz.gov.pl

   

   

  Kontakt w sprawie Targów

   

  Katarzyna Prostak | Dyrektor Generalny; Pełnomocnik Zarządu ds. Targów; tel. +48 606 382 270 | e-mail: k.prostak@warsawexpo.eu

  Krzysztof Pytlarz | Dyrektor Projektu; tel. +48 504 651 923 | e-mail: k.pytlarz@warsawexpo.eu

  Irena Rafałowicz | Manager ds. Kluczowych Klientów; tel. +48 889 800 014 | e-mail: i.rafalowicz@warsawexpo.eu

  Tomasz Żółkowski | Project Manager; Tel: +48 517 138 289 | e-mail: t.zolkowski@warsawexpo.eu

  WHE BAnner WHE 2019

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: