close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • INFORMATOR EKONOMICZNY O PAŃSTWACH ŚWIATA

 • Informator Ekonomiczny stanowi kompendium wiedzy o kilkudziesięciu państwach świata,  w których polski biznes prowadzi interesy lub którymi jest potencjalnie zainteresowany.  Informacje o państwach podzielone są na rozdziały obejmujące: wiadomości ogólne o kraju, system administracyjny, gospodarkę, dwustronną współpracę gospodarczą, dostęp do rynku oraz przydatne kontakty i linki.

   

  Dane makroekonomiczne dotyczą zazwyczaj ostatniego okresu rocznego, za który są dostępne oficjalne informacje statystyczne. Z uwagi na dynamiczne zmiany sytuacji gospodarczej w wielu krajach świata, aktualnych i uzupełniających doniesień o kształtowaniu się wskaźników makroekonomicznych w horyzoncie miesięcznym lub kwartalnym należy szukać w innych źródłach informacji, w tym na stronach internetowych wskazanych w rozdziale 6 Informatora.

   

  Przy podejmowaniu decyzji gospodarczych w średnim i dłuższym horyzoncie czasowym szczególnie przydatne mogą być rozdziały dotyczące dwustronnej współpracy gospodarczej i dostępu do rynku, zawierające m.in. informacje o wymianie handlowej i wzajemnych inwestycjach, dwustronnych umowach gospodarczych, współpracy regionalnej, współpracy samorządów gospodarczych, warunkach dostępu do rynku dla polskich towarów i usług, dostępu do rynku pracy, świadczenia usług i zatrudnienia obywateli polskich, nabywania i najmu nieruchomości oraz o systemie zamówień publicznych i ochronie własności przemysłowej i intelektualnej.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: