close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • STRATEGIA UE DLA REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO

 • 11 kwietnia 2018

  Bieżący stan dyskusji nt. potencjalnych powiązań strategii makroregionalnych z polityką spójności, działalność czterech sieci instytucji zarządzających programami operacyjnym, efekty spotkania Grupy Wysokiego Szczebla ds. strategii makroregionalnych oraz przygotowania do Dorocznego Forum Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego w Estonii (czerwiec 2018 r.) oraz Polsce (2019 r.) znalazły się wśród tematów kolejnego spotkania Zespołu roboczego ds. koordynacji wdrażania SUE RMB. Przy okazji spotkania odbyły się warsztaty nt. Obszaru Tematycznego Edukacja.

  28 marca w siedzibie MSZ odbyło się 13. Spotkanie Zespołu Roboczego ds. koordynacji wdrażania Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego w Polsce.

   

  Narodowy Koordynator odniósł się w swojej prezentacji m.in. do planów kolejnej aktualizacji Planu Działania Strategii jesienią 2018 r. oraz działalności czterech instytucji zarządzających programami operacyjnymi, których celem jest wypracowanie i pilotażowe zastosowanie możliwości sfinansowania projektów transnarodowych z budżetów krajowych lub regionalnych programów operacyjnych.

   

  Omówiono bieżący stan dyskusji nt. potencjalnych powiązań strategii makroregionalnych z polityką spójności. Temat ten był jednym z elementów rozmów podczas spotkania Grupy Wysokiego Szczebla ds. strategii makroregionalnych, która odbyła się 1 marca 2018 r. w Brukseli.

   

  Narodowy Koordynator zachęcał polskie instytucje do udziału w 9. Forum Strategii UE dla regionu M. Bałtyckiego (Tallinn, 4-5 czerwca), będącym najważniejszym dorocznym wydarzeniem, gromadzącym instytucje i podmioty zaangażowane we współpracę bałtycką.

   

  Poinformowano także o planach organizacji 10. jubileuszowego Forum w Województwie Pomorskim w 2019 r.

   

  Prezentacja Narodowego Koordynatora.

   

  W drugiej części Zespołu odbyły się warsztaty nt. Obszaru Tematycznego Edukacja (Policy Area Education) w ramach Strategii, poprowadzone przez koordynatorów ze Szwecji (Norden Association) i Niemiec (Instytut Kształcenia Zawodowego z Hamburga).

   

  Seminarium było okazją do zapoznania się polskich instytucji z działaniami prowadzonymi w ramach obszaru, wymiany doświadczeń i nawiązania nowych kontaktów. Przedstawione zostały obecne i przyszłe projekty flagowe.

   

  Prezentacje z warsztatów:
  Obszar Tematyczny Edukacja

   

  Projekty flagowe w ramach OT Edukacja:
  Baltic Science Network
  BBVET
  Baltic University Programme
  Baltic Sea Labour Forum
  School2Work

   

  Potencjalny projekt flagowy:
  BSR Smart Life

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: