close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • NUMER ZAMÓWIENIABDG.741.020.2017
  DATA PUBLIKACJI2017.05.22 15:50
  TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIAPrzetarg nieograniczony
  WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ(CPV)73110000-6 - usługi badawcze
  RODZAJ ZAMÓWIENIAUsługa
  OSOBY DO KONTAKTUMałgorzata Laskus, Katarzyna Szarow
  KONTAKTe-mail: bzp@msz.gov.pl
  DATA OSTATNIEJ ZMIANY2017.07.14 14:36

  OPIS ZAMÓWIENIA

  Przedmiotem zamówienia jest ewaluacja polskiej współpracy rozwojowej finansowanej za pośrednictwem MSZ RP wspierającej reformy na Ukrainie oraz wybrane inicjatywy edukacyjne na rzecz krajów Partnerstwa Wschodniego w okresie 2012-2016.

  ZAŁĄCZNIKI

  Pliki do pobrania z dnia 22.05.2017 r.

  Uzasadnienie zamówienia (plik PDF)

  Ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF)

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik PDF)

   

  Plik do pobrania z dnia 05.06.2017 r.

  Informacja z otwarcia ofert (plik PDF) 

   

  Plik do pobrania z dnia 14.07.2017 r.

  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (plik PDF)

   

  ZMIANY