close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • KOMÓRKI ORGANIZACYJNE

 • Akademia Dyplomatyczna MSZ przygotowuje i realizuje strategię szkoleniową Ministerstwa Spraw Zagranicznych. We współpracy z Biurem Spraw Osobowych, Akademia wspiera rozwój zawodowy pracowników MSZ oraz koordynuje ich udział w szkoleniach, stażach i innych formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kraju i za granicą. Akademia organizuje szkolenia także dla kandydatów na stanowiska w placówkach zagranicznych, którzy nie są pracownikami MSZ.

  Akademia organizuje i przeprowadza konkurs na aplikację dyplomatyczno-konsularną, a następnie realizuje program aplikacji oraz przygotowuje egzamin dyplomatyczno-konsularny.

  Akademia Dyplomatyczna odpowiada także za współpracę ministerstwa z instytucjami edukacyjnymi i szkoleniowymi w kraju i za granicą, ministerstwami spraw zagranicznych innych państw oraz organizacjami międzynarodowymi. Organizuje i przeprowadza procedury kwalifikowania polskich kandydatów do udziału w szkoleniach i stażach zagranicznych, realizuje programy wymiany urzędników.

  Do zadań Akademii należy również: organizowanie kształcenia językowego, egzaminu resortowego z języków obcych oraz potwierdzanie znajomości języków obcych; organizowanie i przeprowadzanie służby przygotowawczej dla nowo zatrudnionych pracowników; realizowanie naboru i koordynowanie współpracy ministerstwa z Kolegium Europejskim w Brugii i Natolinie; koordynowanie konkursu Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych.

   

  Tel.: +48 22 523 7985

  E-mail: ad.sekretariat@msz.gov.pl

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: