close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • KONTAKT Z MSZ

 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

  TEL.  +48 22 523 90 00

   

   adres do korespondencji wyłącznie:

  al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

   

  DZIENNIK PODAWCZY MSZ

  czynny w godz. 8.15 - 16.15

   

   

  INFOLINIA MSZ  222 500 116

   

  www.obywatel.gov.pl - skorzystaj z usług publicznych

   

  Masz wątpliwości gdzie załatwić swoją sprawę? Zadzwoń do „Informacji dla Obywatela w Ministerstwie Cyfryzacji” 

  tel. 222 500 115 (pon.-pt. 8:00-16:00).

   

  Szczegóły --> www.obywatel.gov.pl

   

     Skargi i wnioski

   

  *Zgodnie z art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz. U. 2017.1257 j.t.) oraz   § 8. 1. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. (Dz. U. Nr 5 poz. 46), podanie adresu wnoszącego (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu i numer lokalu) jest obowiązkowe.

   

  Petycje

   

  Zgodnie z Art. 2.3. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2017.1123 j.t.). „Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

   


   

  Dostęp do informacji publicznej

   

   

  Informacje publiczne niezamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej można uzyskać na wniosek za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rzecznik@msz.gov.pl oraz pod adresem Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa, Polska. W przypadku możliwości niezwłocznego udostępnienia informacji publicznej, informacja ta jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. W sprawie ewentualnych pytań dotyczących dostępu do informacji publicznej kontaktować się można pod numerem telefonu +48 22 523 9356. 

     ePUAP - Elektroniczna platforma usług administracji publicznej

   


   

  Biuro Rzecznika Prasowego: rzecznik[@]msz.gov.pl

  Rekrutacja: rekrutacja[@]msz.gov.pl

  Praktyki: praktyki[@]msz.gov.pl

  Strony www: redakcja[@]msz.gov.pl

  Archiwum MSZ: bazi.sekretariat[@]msz.gov.pl

  Informacja konsularna: informacja.konsularna[@]msz.gov.pl

   

   


  Przepisz kod obrazka

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: