close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • KONKURSY MINISTRA

 • 8 grudnia 2017 (ostatnia aktualizacja: 8 grudnia 2017)

  W związku z zakończeniem wstępnej opinii formalnej ofert nadesłanych w konkursie „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2018” prosimy o zapoznanie się z listą ofert wymagających uzupełnienia/wyjaśnienia.

   

  Lista ofert podlegająca uzupełnieniom formalnym

   

  Do każdego z oferentów wskazanych na liście Komisja, na podstawie § 7 ust. 6  regulaminu konkursu, wysyła drogą mailową (na adres wskazany w ofercie) wezwanie do dostarczenia stosownych uzupełnień i/lub wyjaśnień.

   

   

  W przypadku, gdy Oferenci  nie podali adresu mailowego w ofercie, zobowiązani będą do zapoznania się z informacją dostępną na stronie internetowej MSZ oraz do złożenia stosowych uzupełnień i/lub wyjaśnień w sposób i w terminie, o którym mowa poniżej.

   

   

  Ofertę należy uzupełnić i/lub złożyć stosowne wyjaśnienia do 12.12.2017 r. do godz. 16.15. Decyduje data i godzina wpływu uzupełnienia/wyjaśnienia do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

   

  Uzupełnienia/wyjaśnienia należy przesłać pocztą na adres:

   

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych,

  Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej, Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa;

  z dopiskiem na kopercie:

  Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2018” - uzupełnienie

   

  lub złożyć na Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych Al. J. Ch. Szucha 21 wejście od ul. Litewskiej, w godzinach 8.15-16.15. Dziennik jest zamknięty w soboty, niedziele oraz pozostałe dni ustawowo wolne od pracy.

   

  Wszystkie uzupełniane dokumenty należy również przesłać na płycie CD w formie skanu, a w przypadku kosztorysów należy załączyć tabele budżetowe również w wersji edytowalnej w formacie Excel.

   

  Zgodnie z § 7 ust. 9 regulaminu konkursu, oferta zostanie odrzucona i nie będzie rozpatrywana w kolejnym etapie, jeśli:

   

  a. jest niekompletna lub pod innym względem niezgodna z wymogami formalnymi określonymi w regulaminie konkursu;

  b. oferent nie dokona uzupełnień/nie przedstawi wyjaśnień dotyczących oferty, zgodnie z procedurą i na zasadach opisanych w § 7, ust. 5-6 regulaminu konkursu;

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: