close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • KONKURSY MINISTRA

 • 10 marca 2017 (ostatnia aktualizacja: 26 kwietnia 2017)

  W ramach konkursu „Zapewnienie wkładów własnych na realizację przedsięwzięć humanitarnych na Bliskim Wschodzie ze źródeł innych niż budżet RP 2017 I edycja”, Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) sfinansuje 1 projekt o wartości 999 697,33 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych, trzydzieści trzy grosze). Kwota ta stanowi dofinansowanie części przedsięwzięcia finansowanego ze źródeł innych niż budżet RP, obejmującego realizację działań o charakterze humanitarnym w Syrii.

   

  Lista ofert rekomendowanych do realizacji i udzielenia dotacji - konkurs „Zapewnienie wkładów własnych na realizację przedsięwzięć humanitarnych na Bliskim Wschodzie ze źródeł innych niż budżet RP 2017 I edycja”

  Numer oferty

  Nazwa oferenta

  Tytuł oferty 

  Kwota finansowania

  INPUT/PH2017/2

  Polska Akcja Humanitarna

   Gotowość odpowiedzi na natychmiastowe potrzeby humanitarne społeczności dotknietych przez konflikt w Syrii

  999 697,33 zł

   

  Lista oferentów, których oferty zostały umieszczone na liście rezerwowej

  Numer oferty

  Nazwa oferenta

  Tytuł oferty 

  Kwota finansowania

  INPUT/PH2017/1

  Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

  Zabezpieczenie dachu nad głową dla rodzin uchodźców syryjskich zagrozonych bezdomnością w regionie Mt. Lebanon

  999 712,00 zł

   

  Oferta znajdująca się na liście rezerwowej może uzyskać dofinansowanie w przypadku rezygnacji z realizacji zadania publicznego przez oferenta umieszczonego na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania.

   

  Ponadto, w przypadku nieprzedstawienia potwierdzenia wyłonienia przedsięwzięcia do dofinansowania przez donatora przez oferenta w terminie 90 dni od ogłoszenia wyników konkursu, dotację może uzyskać podmiot umieszczony na liście rezerwowej.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: