close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • KONKURSY MINISTRA

 • 15 lutego 2017 (ostatnia aktualizacja: 26 kwietnia 2017)

  Szanowni Państwo,

   

  W ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2016-2018” zostaną dofinansowane 4 projekty w łącznej wysokości:

  w 2017 roku 892 000,00 zł;

  w 2018 roku 955 850,00 zł.

  Poniżej przedstawiamy listę projektów, którym przyznano dofinansowanie.

   

  Lista projektów, którym przyznano dofinansowanie

   

  Jednocześnie informujemy, że 1 oferta oceniona została na co najmniej 80 punktów w wyniku oceny merytorycznej, lecz nie zmieściła się w przewidzianym na konkurs limicie środków, z zastrzeżeniem §2 ust. 3 lit. a) regulaminu konkursu, tzn. powołania jednego ośrodka w każdym województwie w miastach wskazanych w regulaminie konkursu.

   

  W związku z powyższym, zgodnie z § 7 ust. 22 regulaminu konkursu, umieszczona została na liście ofert rezerwowych. Przyznanie dotacji oferentowi z listy rezerwowej możliwe będzie jedynie w przypadku ewentualnej rezygnacji z podpisania umowy o dotację przez oferenta umieszczonego na liście podstawowej z zastrzeżeniem §2 ust. 3 pkt a) regulaminu konkursu, tzn. powołania jednego ośrodka w każdym z miast wskazanych w regulaminie.

   

  Lista ofert rezerwowych

   

  Informujemy, że w przypadku 4 miast, w których nie zostały wskazane podmioty do prowadzenia Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej, planowane jest ogłoszenie konkursu uzupełniającego.  

   

  Lista ofert rezerwowych

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: