close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • KONKURSY MINISTRA

 • 10 lipca 2018 (ostatnia aktualizacja: 10 lipca 2018)

  W wyniku rozstrzygnięcia konkursu Ministra Spraw Zagranicznych „Edukacja globalna 2018” dofinansowanie otrzymuje 11 ofert. Łączna wartość dotacji w roku 2018 wyniesie 1 500 000 zł, 1 760 198 zł w 2019 roku i 1 125 731 zł w 2020 roku.  Poniżej przedstawiamy listę projektów, które uzyskały dofinansowanie.

   

  Oferenci, których projekty zostały wskazane do dofinansowania w konkursie otrzymają indywidualne pisemne powiadomienia.

   

  L.p.

  numer projektu

  nr zadania

  oferent

  tytuł projektu

  kwota dotacji na

  I moduł

  kwota dotacji na II moduł

  kwota dotacji na III moduł

  Zadanie I   (Przeprowadzenie procedury regrantingu na inicjatywy z zakresu edukacji   globalnej skierowane do szerokiej publiczności, realizowane przez organizacje   pozarządowe (pkt 3.1.1) Regulaminu) w miejscowościach liczących mniej niż 500   tys. Mieszkańców

  1.

  414/2018/M3

  Zadanie I

  (trzy moduły)

  Fundacja Edukacja dla Demokracji

  Edukacja Globalna 2018-2020 Regranting   dla organizacji pozarządowych

  600 000,00  zł               

  600 000,00 zł

  600 000,00 zł

  Zadanie II Działania   mające na celu zwiększenie świadomości na temat problemów globalnych   skierowane do szerokiej publiczności, w tym działania mające na celu   popularyzację Celów Zrównoważonego Rozwoju

  2.

  415/2018

  Zadanie II

  Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie

  Naprawmy modę!  - kampania informacyjno – edukacyjna na   rzecz zrównoważonej produkcji ubrań i butów

  80 120,00 zł

  -

  -

  3.

  440/2018/M3

  Zadanie II       (trzy moduły)

  Fundacja Human DOC       

  Międzynarodowy Festiwal Filmów   Dokumentalnych HumanDOC

  200 000,00 zł

  299 986,00 zł               

  299 986,00 zł

  Zadanie III Inicjatywy   edukacyjne w dziedzinie edukacji globalnej o charakterze systemowym z efektem   multiplikacji ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia przyszłych   nauczycieli

  4.

  443/2018/M3

  Zadanie III      (trzy moduły)

  Fundacja "Krzyżowa" dla   Porozumienia Europeistów

  Nasz wspólny świat - edukacja globalna   dzieci

  103 660,00 zł

  151 270,00 zł

  138 105,00 zł

  5.

  435/2018/M3

  Zadanie III      (trzy moduły)

  Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła

  Źródła skutecznej edukacji globalnej

  121 380,00 zł

  180 480,00 zł

  87 640,00 zł

  6.

  431/2018/M2

  Zadanie III (dwa moduły)    

  Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ZNAK     

  Globalnie - Odpowiedzialnie -   Skutecznie

  88 500,00 zł

  96 685,00 zł

  -

  7.

  436/2018/M

  Zadanie III      (dwa moduły)

  Fundacja Human DOC

  Wprowadzenie edukacji globalnej do   systemu kształcenia studentów dziennikarstwa i politologii               

  123 300,00 zł

  183 250,00 zł

  -

  Zadanie IV   Współfinansowanie projektów z dziedziny edukacji globalnej dofinansowanych ze   źródeł innych niż budżet RP

  8.

  444/2018/M

  Zadanie IV 

  Fundacja Instytut Wydawniczy Książka i   Prasa

  Sprawiedliwa elektronika

  54 880,00 zł

  63 947,00 zł

   

  9.

  423/2018/M

  Zadanie IV    

   (dwa moduły)

  Instytut Globalnej Odpowiedzialności

  Ekonomiczna edukacja globalna o   zadłużeniu. Wszyscy mamy długi: duzi, mali, na Północy i Południu

  40 050,00 zł

  53 470,00 zł

  -

  10.

  451/2018/M

  Zadanie IV

  (dwa moduły)

  Towarzystwo Edukacji Antydyskrymina-

  cyjnej

  Uczymy (się) o edukacji globalnej.   Współpraca organizacji pozarządowych i środowiska akademickiego

  47 870,00 zł

  70 830,00 zł               

  -

  11.

  417/2018/M

  Zadanie IV    

  (dwa moduły)

  Grupa Zagranica

  Agenda 2030 w kontekście spójności   polityki na rzecz rozwoju - informacja i edukacja                

  40 240,00 zł

  60 280,00 zł

  -

   

   

  Poniżej przedstawiamy listę ofert rezerwowych. Oferty z listy rezerwowej mogą uzyskać dofinansowanie tylko w przypadku niezawarcia umowy dotacji na realizację zadania publicznego z oferentem, którego oferta została rekomendowana do dofinansowania.

   

  L.p.

  numer projektu

  nr zadania

  oferent

  tytuł projektu

  Kwota I moduł

   

  Kwota II moduł

  Kwota III moduł

  1

  438/2018/M3

  Zadanie I           (3 moduły)

  Stowarzyszenie Odra - Niemen

  Globane   spojrzenie. Regranting w zakresie Edukacji Globalnej

  600   000,00 zł

  600 000, 00 zl

  600 000, 00 zl

  2

  456/2018

  Zadanie nr II

  Klub Inteligencji   Katolickiej

  Post-turysta   2018 - działania na rzecz odpowiedzialnej i zrównoważonej turystyki

  80   040,00 zł

  -

  -

  3

  439/2018/M3

  Zadanie   II       (3 moduły)

  Fundacja Human DOC

  Cykl   telewizyjnych i internetowych reportaży z edukacji globalnej

  150   000,00 zł

  225 000, 00 zł

  225 000,00 zł

  4

  461/2018

  Zadanie nr II

  Fundacja Ari Ari

  Wszyscy   jesteśmy uchodźcami. Filmowa edukacja globalna.

  102   100,00 zł

  -

  -

  5

  441/2018/M3

  Zadanie   III          (3 moduły)

  Fundacja Centrum Edukacji   Obywatelskiej

  Klimat   to temat! Edukacja globalna na rzecz zagadnienia zmiany klimatu w perspektywie   Celów Zrównoważonego Rozwoju w ramach systemu edukacji formalnej

  109   000,00 zł

  162 880,00 zł

  162 200,00 zł

  6

  442/2018/M3

  Zadanie   III      (3 moduły)

  Fundacja Centrum Edukacji   Obywatelskiej

  Globalnie-lokalnie   o migracjach - migracje jako punkt wyjścia do uczenia w szkole podstawowej o   globalnych współzależności i wyzwaniach w perspektywie Celów Zrównoważonego   Rozwoju

  117   396,00 zł

  151 060,00 zł

  155 881,00 zł

  7

  416/2018/M

  Zadanie   III      (2 moduły)

  Fundacja Edukacja dla   Demokracji

  E-globalna   na  nowej podstawie

   94   526,00 zł

  141 752,00 zł

  -

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: