close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • KONKURSY MINISTRA

 • 17 maja 2017 (ostatnia aktualizacja: 17 maja 2017)

   

  Szanowni Państwo,

   

  W ramach konkursu „Dyplomacja publiczna 2017” Ministerstwo Spraw Zagranicznych dofinansuje 63 projekty.

  Do otrzymania dotacji zakwalifikowane zostały oferty:

   

  1. niepodlegające odrzuceniu z powodów formalnych;
  2. zgodne z założeniami i celami określonymi w § 2 ust. 1-5 regulaminu konkursu;
  3. ocenione na co najmniej 60 punktów w wyniku opinii merytorycznej, zgodnie z kryteriami i na zasadach opisanych w par. 7 ust. 12-15 regulaminu konkursu.

   

  Poniżej przedstawiamy listę oferentów, którzy uzyskali dofinansowanie w komponencie I „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2017”, w komponencie II „Wymiar wschodni polskiej polityki zagranicznej 2017” i w komponencie III „Wymiar samorządowy i obywatelski polskiej polityki zagranicznej 2017”.

   

   

  W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 186 ofert w łącznej wnioskowanej kwocie dofinansowania w wysokości ponad 28,5 mln zł.  

   

  Do oceny merytorycznej zakwalifikowanych zostało: 96 oferentów w komponencie I, 39 oferentów w komponencie II i 34 oferentów w komponencie III.

   

  Jednocześnie informujemy, że 15 ofert w komponencie I oraz 9 ofert w komponencie II ocenionych zostało na co najmniej 60 punktów w wyniku oceny merytorycznej, lecz nie zmieściły się one w przewidzianym na konkurs limicie środków. W związku z powyższym, zgodnie z § 7 ust. 19 regulaminu konkursu, umieszczone zostały na liście ofert rezerwowych. Przyznanie dotacji oferentom z listy rezerwowej możliwe będzie jedynie w przypadku ewentualnej rezygnacji z podpisania umowy o dotację przez oferentów umieszczonych na liście podstawowej.

   

  Lista ofert rezerwowych:

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: