close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Strona Archiwalna
  Aktualna strona znajduje się pod adresem: gov.pl/dyplomacja

 • KONKURSY MINISTRA

 • 9 kwietnia 2018 (ostatnia aktualizacja: 9 kwietnia 2018)

   

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłasza konkurs na logo Akademii Rozszerzenia/Enlargement Academy - organizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych projektu szkoleniowego dla urzędników z państw Bałkanów Zachodnich. Akademia Rozszerzenia/Enlargement Academy została zainicjowana w 2015 r. i jest skierowana do przedstawicieli sześciu państw Bałkanów Zachodnich aspirujących do Unii Europejskiej. Inicjatywa ma na celu przekazanie doświadczenia Polski z procesu reform, zwłaszcza dostosowania do standardów UE. Zależy nam na przedstawieniu sukcesu transformacyjnego naszego kraju, w tym skali zmian możliwych dzięki wykorzystaniu środków unijnych. Poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem z okresu transformacji ustrojowej i akcesji do UE, projekt oferuje konkretne wsparcie krajom Bałkanów Zachodnich. Ważnym celem Akademii jest także promocja Polski – naszej kultury, historii, gospodarki. Czwarta edycja projektu odbędzie się we wrześniu 2018 r. Warszawie.

   

  W konkursie na logo Akademii Rozszerzenia/Enlargement Academy mogą wziąć udział studenci wyższych szkół artystycznych w Polsce. Podstawowym kryterium oceny prac będzie ich uniwersalność, rozumiana jako możliwość wykorzystania oraz estetyczne prezentowanie się zarówno na dokumentach drukowanych (pisma urzędowe, certyfikaty, dyplomy itp.), jak i na stronach internetowych, a także na różnego rodzaju materiałach promocyjnych (długopisy, smycze, teczki itp.).

   

  Nagrody dla laureatów wynoszą odpowiednio:
  I miejsce: 2 000 zł. brutto
  II miejsce: 1 300 zł. brutto
  III miejsce: 700 zł. brutto

   

  Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu. Prace konkursowe wraz ze skanem wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik do regulaminu należy przesyłać w terminie do dnia 15 maja 2018 r. na adres e-mail: dpe.sekretariat@msz.gov.pl

   

  Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować do Ministerstwa Spraw Zagranicznych na adres mailowy: dpe.sekretariat@msz.gov.pl

   

  Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: